Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Śląskie Centrum Chorób Serca

Wielki sukces lekarzy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Transplantacja obu płuc u chorego z zespołem Mounier-Kuhna była dopiero drugą taką na świecie

Wielki sukces – lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wykonali transplantację obu płuc u chorego z zespołem Mounier-Kuhna. Wcześniej na świecie tylko raz przeprowadzono taki przeszczep.