Sieć Kardiologiczna funkcjonować będzie także w województwie śląskim. Koordynatorem w naszym regionie jest Śląskie Centrum Chorób Serca

Województwo śląskie dołączyło do pilotażowego programu Krajowej Sieci Kardiologicznej. Koordynatorem wojewódzkim programu jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Fot. Facebook/ Śląskie Centrum Chorób Serca/Silesian Center for Heart Diseases
Śląskie Centrum Chorób Serca

Sieć Kardiologiczna to pilotażowy program Ministerstwa Zdrowia, który ma objąć opieką kardiologiczną 160 tysięcy chorych w siedmiu województwach, także w województwie śląskim. Regionalnym koordynatorem Sieci Kardiologicznej w naszym województwie jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. ŚCCS już od lutego centrum prowadzi nabór partnerów sieci. Jak wyjaśniają w Centrum, partnerami mogą zostać ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej, oddziały chorób wewnętrznych, podmioty udzielające świadczeń ambulatoryjnych w poradni kardiologicznej oraz ośrodki udzielające świadczeń w oddziale o profilu kardiologicznym w trybie hospitalizacji. Zgłoszenia przyjmowane są do końca marca.

Chęć włączenia do sieci zadeklarowało ponad 80 podmiotów z województwa śląskiego. Na drugim poziomie program w województwie śląskim będzie realizować osiem szpitali: Wojewódzki Szpital Specjalistyczni nr 4 w Bytomiu, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku Białej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kwalifikacja pacjentów do programu w województwie śląskim rozpocznie się w maju, a docelowym założeniem jest włączenie do sieci około 20 tysięcy pacjentów w ciągu dwóch lat.

Program pilotażowy dostępny jest dla pacjentów z województw: mazowieckiego, pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, śląskiego oraz małopolskiego. Decyzję o zgłoszeniu do diagnostyki i leczenia w ramach Sieci Kardiologicznej dokonuje lekarz w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, poradni kardiologicznej, oddziale o profilu kardiologicznym lub chorób wewnętrznych, który ma podpisane Porozumienie o współpracy. Następnie przeprowadzana jest kwalifikacja do programu przez lekarza specjalistę we współpracującej przychodni kardiologicznej – wyjaśniają w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Dodajmy, że warunkiem zgłoszenia pacjenta jest wstępne rozpoznanie jednej z czterech jednostek chorobowych:

  • Nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne,
  • Niewydolność serca,
  • Nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia,
  • Wady serca zastawkowe.

Zgłoszenia może dokonać lekarz ze współpracującej w ramach Sieci placówki. Po zgłoszeniu pacjenta do programu, przeprowadzana jest kwalifikacja w poradni kardiologicznej. Pierwsza wizyta u kardiologa, co do zasady, powinna być zrealizowana w ciągu 30 dni. Poza wstępnym rozpoznaniem wymaganym do kwalifikacji pacjenta, przy określonych jednostkach chorobowych wymagane jest spełnianie określonych parametrów medycznych – informuje ŚCCS.

Przeszczep serca z zagranicy

Może Cię zainteresować:

Pierwszy taki przeszczep wykonany w Polsce. Serce do transplantacji sprowadzono z zagranicy

Autor: Martyna Urban

03/03/2023

Śląskie Centrum Chorób Serca

Może Cię zainteresować:

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, jako jedna z trzech placówek w województwie, zostało wyróżnione certyfikatem „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Autor: Redakcja

14/10/2022