W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest nowa świetlica dla pacjentów, jest też nowa Rada Społeczna

W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a dokładniej – przy Oddziale Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia funkcjonuje nowa świetlica dla pacjentów. W SCCS obradowała ponadto Rada Społeczna – po raz pierwszy po zmianach organizacyjnych i strukturalnych.

Fot. Facebook/ Śląskie Centrum Chorób Serca/Silesian Center for Heart Diseases
Nowa świetlica w ŚCCS

Nowa świetlica przy Oddziale Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu prezentuje się bardzo dobrze. Korzystają z niej już pacjenci. W świetlicy pojawiły się fotele, sofa i stoliki. A na ścianach – tapeta w roślinne motywy i nowoczesne, drewniane lamele.

To ważne miejsce dla naszych pacjentów, którzy w szpitalu spędzają często kilka tygodni. W nowej świetlicy mogą odpocząć, spotkać się i porozmawiać ze swoimi najbliższymi – podkreślają w Śląskim Centrum Chorób Serca.

Tymczasem na początku lutego obradowała Rada Społeczna Śląskiego Centrum Chorób Serca. Co istotne, było to pierwsze posiedzenie rady po zmianach organizacyjnych i zmianie struktury ŚCCS w szpital kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W inauguracyjnym posiedzeniu Rady Społecznej uczestniczyli: rektor SUM prof. dr hab. Tomasz Szczepański i kanclerz SUM, dr Ireneusz Ryszkiel. Przewodniczącym Rady Społecznej ŚCCS wybrano prof. dr hab. Janusza Gumprechta.

W skład Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu weszli: prof. dr hab. Janusz Gumprecht – przedstawiciel rektora SUM, Dominika Szajnoga – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Małgorzata Rasała-Tomczyk – przedstawiciel wojewody śląskiego, Alina Nowak – przedstawiciel Zarządu Województwa Śląskiego, dr Tadeusz Urban – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej, dr Anna Janik – przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz prof. dr hab. Robert Król, prof. dr hab. Marek Waluga, dr hab. Wojciech Cnota, dr hab. Szymon Skoczyński i dr Jan Sarna – przedstawiciele Senatu SUM.

Do zadań Rady Społecznej należą m.in. przedstawianie rektorowi i Senatowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wniosków i opinii dotyczących zbycia lub zakupy aktywów stałych, aparatury medycznej; związanych z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności szpitala. Rada opiniuje też plan finansowy szpitala (w tym plan inwestycyjny) i Regulamin Organizacyjny. W jej kompetencjach leży też opiniowanie części skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów. Kadencja rady trwa cztery lata – informuje ŚCCS.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Może Cię zainteresować:

Pierwszy taki zabieg kardiologiczny w Polsce. Sukces lekarzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Autor: Redakcja

03/01/2023

Śląskie Centrum Chorób Serca

Może Cię zainteresować:

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, jako jedna z trzech placówek w województwie, zostało wyróżnione certyfikatem „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Autor: Redakcja

14/10/2022