Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, jako jedna z trzech placówek w województwie, zostało wyróżnione certyfikatem „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu otrzymało certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. W programie udział wzięły 63 placówki, a 52 zostały nagrodzone za przestrzeganie standardów opracowanych przez Radę Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Facebook: Śląskie Centrum Chorób Serca/Silesian Center for Heart Diseases
Śląskie Centrum Chorób Serca

Celem inicjatywy jest popularyzacja dobrych praktyk, zapewniających możliwe najbezpieczniejsze środowisko pracy dla personelu medycznego oraz edukowanie pracowników szpitali w tym zakresie – uzasadniają organizatorzy, czyli powołana do życie w 2021 roku Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Pierwszą edycję programu patronatem objęły między innymi takie instytucje jak Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych czy Polska Federacja Szpitali. Wśród laureatów znalazły się trzy placówki z województwa śląskiego: Centrum Zdrowia w Mikołowie, Wojewódzki Szpital Neurologiczny im. dr. Emila Cyrana i Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” potwierdza przestrzeganie przez placówki najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dlatego też cieszymy się, że mogliśmy nimi nagrodzić ponad 50 jednostek, w tym 3 z województwa śląskiego. Liczymy na to, że instytucje, którym w tej edycji się nie powiodło wrócą do nas w przyszłym roku silniejsze, a liczba certyfikowanych placówek będzie stale rosnąć – powiedział prof. Wojciech Zegarski, krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii onkologicznej, członek Rady Ekspertów Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.