Zdewastowane nagrobki na żydowskim cmentarzu w Zabrzu zostaną naprawione

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków poinformował, że przeznaczy 50 tys. złotych na naprawę nagrobków cmentarza żydowskiego w Zabrzu, zdewastowanych przez wandali.

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków podjął decyzję o przeznaczeniu 50 tysięcy złotych na naprawę nagrobków cmentarza żydowskiego w Zabrzu.

Są pieniądze na naprawę zniszczonych nagrobków na cmentarzu żydowskim w Zabrzu

Przypomnijmy, że ponad 150-letni cmentarz, wpisany do rejestru zabytków, został zdewastowany w czerwcu 2023 r. Wandale zniszczyli ponad 25 macew w tym m.in.

  • grobowiec rodziny Maxa Böhma (Beima), zasłużonego dla miasta filantropa,
  • kilkanaście macew dziecięcych,
  • najstarszą macewę cmentarną postawioną na grobie Heleny Schüller z 1871 r.

NIKZ wraz z Urzędem Miasta w Zabrzu podpisał porozumienie dotyczące naprawy nagrobków.

Działania renowacyjne i rewitalizacyjne wokół zabytków stanowią podstawę misji instytutu, a bieżące reagowanie na celowe niszczenie obiektów historycznych jest naszym priorytetem – komentuje dyrektor NIKZ dr Michał Laszczkowski.

Celem porozumienia jest jak najszybsza naprawa obiektów historycznych wpisanych do rejestru zabytków. To także wyraz stanowczego sprzeciwu wobec wszelkim aktom wandalizmu.

Chcemy by te obiekty, jak najszybciej to możliwe, otrzymały potrzebne środki na ich renowację. Naszymi działaniami chcemy podkreślić, że dziedzictwo historyczne każdego wyznania religijnego, jest częścią polskiego dziedzictwa kulturowego, a naszym obowiązkiem jest je chronić i przekazywać następnym pokoleniom – dodaje dyrektor NIKZ.

Obecnie trwa proces formalnego wyboru wykonawcy, który przeprowadzi prace naprawcze. Lista nagrobków poddanych naprawie oraz program prac zostaną ustalone na podstawie protokołu z oględzin cmentarza, stworzonego przez inspektora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

W 2023 r. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków realizuje także wiele innych prac przy zabytkach, wynikających z misji instytucji: badawczych, dokumentacyjnych, porządkowych, konserwatorskich i renowacyjnych. Wśród nich są m.in. kompleksowe badania konserwatorskie zespołu pałacowego w Iłowej w woj. lubuskim, badania archeologiczne na meczecisku w Studziance w woj. lubelskim, upamiętnienie cmentarza żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Kaliszu-Szczypiornie, prace porządkowe na wybranych cmentarzach żydowskich, czy dokumentacja układu urbanistycznego i budynków starego miasta w Działdowie.

Cmentarz żydowski został zdewastowany

Może Cię zainteresować:

Cmentarz żydowski został zdewastowany przez wandali. „To nie tylko dewastacja, ale i zbezczeszczenie miejsca pochówku”

Autor: Grzegorz Lisiecki

06/06/2023

Cmentarz żydowski został zdewastowany

Może Cię zainteresować:

Policja zatrzymała dwóch zabrzan podejrzanych o zdewastowanie cmentarza żydowskiego. Obaj zatrzymani usłyszeli już zarzuty

Autor: Redakcja

13/06/2023

Karolina Jakoweńko

Może Cię zainteresować:

Karolina Jakoweńko. „Pani z cmentarza” pielęgnuje pamięć o żydowskim świecie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. „Dotykamy tego, bo się wydarzył Holokaust”

Autor: Katarzyna Pachelska

10/12/2022