[TV] Zabrzański odcinek DTŚ do generalnego remontu

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu, na całej szerokości i długości wyłączona z ruchu będzie jezdnia w stronę [...]
DTŚ

Wykonawca Drogowej Trasy Średnicowej, czyli Eurovia Polska SA, przystępuje do remontu nawierzchni i infrastruktury towarzyszącej, w ramach udzielonej gwarancji. Prace mają potrwać kilka miesięcy

Przez najbliższe pięć miesięcy kierowcy korzystający z zabrzańskiego odcinka DTŚ muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniam w ruchu.

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu, w nocy z wtorku na środę nastąpią zmiany w organizacji ruchu na zabrzańskim (oraz częściowo gliwickim) odcinku Drogowej Trasy Średnicowej. Na całej szerokości i długości wyłączona z ruchu będzie jezdnia w stronę Katowic. Kolejne ograniczenie kierowcy napotkają na rondzie Roosevelta – tu brak możliwości wjazdu w kierunku Katowic. Planowany okres tej realizacji to około 3 miesiące.

Po zakończeniu tej części rozpoczną się roboty na drugiej jezdni – w kierunku Gliwic. Tutaj prace mają potrwać do końca lipca.

Poniżej komunikat Wykonawcy:

EUROVIA Polska S.A. informuje, że w ramach udzielonej gwarancji od dnia 27.02.2018 roku na odcinku DTŚ od granicy z miastem Gliwice do węzła z Rondem Sybiraków wykonywane będą przez naszą spółkę roboty drogowe kolejnego etapu naprawy nawierzchni jezdni (etap Ib), zgodne z zaakceptowanym harmonogramem robót.

Przewidywany okres prac potrwa około 5 miesięcy – czyli do końca lipca bieżącego roku.

Wykorzystane zostaną przewiązki wykonane przez EUROVIA Polska SA w roku 2017r, które to umożliwią przekierowanie ruchu na jedną jezdnię. Z czego w pierwszej kolejności zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia w kierunku Katowic – do maja 2018 r, a następnie prace rozpoczną się na jezdni w kierunku Gliwic i obejmą również łącznice wjazdowe i wyjazdowe trasy (węzeł Roosevelta). Działanie to umożliwi utrzymanie ciągłości ruchu tranzytowego w obydwu kierunkach. Z uwagi na prowadzone roboty będą jednak występowały ograniczenia w możliwości korzystania z poszczególnych zjazdów i wjazdów na DTŚ.

Równocześnie Wykonawca rozpoczyna prace w rejonie pochylni dla pieszych. Wyłączona dla ruchu pieszego będzie również kładka nad torami PKP.

Mając na celu możliwie maksymalne zredukowanie utrudnień dla kierowców w trakcie prowadzenia robót, w oparciu o przeprowadzone obserwacje i trwające pomiary geodezyjne a także na podstawie licznych badań i analiz wykonanych przy udziale ekspertów Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, do wykonania przyjęto zoptymalizowane rozwiązania technologiczne oraz rozłożone w czasie etapowanie prac.

W imieniu EUROVIA Polska SA pragniemy przeprosić kierowców za wszelkie utrudnienia i niedogodności podczas prowadzonych prac remontowych.