W Pawłowie, za ponad 4,6 mln złotych, powstaną nowe drogi. Umowy z wykonawcami inwestycji zostały już podpisane

W Pawłowie powstaną nowe drogi. To boczne ulice – wschodnia i zachodnia w ciągu ul. Obrońców Westerplatte, a także droga w ciągu ulicy Sudeckiej. Umowy z wykonawcami robót zostały podpisane w zabrzańskim Urzędzie Miasta, a inwestycje kosztować będą ponad 4,6 mln złotych.

W zabrzańskim magistracie podpisano w sumie trzy umowy dotyczące budowy nowych dróg w Pawłowie. Pierwsza inwestycja to „Budowa dogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w ciągu ul. Obrońców Westerplatte w Zabrzu, uliczna boczna wschodnia”, a jej wykonawcą będzie firma Energobud. Wartość umowy to 790 117,78 zł – całość finansowana jest ze środków własnych miasta, a prace powinny zakończyć się we wrześniu 2023. Jak informuje magistrat, inwestycja zakłada budowę drogi o długości ok. 146 m w ciągu ul. Obrońców Westerplatte (ulica boczna wschodnia), zakończoną placem do zawracania wraz z dojazdem do posesji, przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, budowę kanału technologicznego, oświetlenia drogowego, przesunięcie i zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej, a także montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.

Druga inwestycja – ulica boczna zachodnia w ciągu ul. Obrońców Westerplatte, będzie z kolei zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Infrago. Wartość umowy to 1 978 479,38 zł, całość finansowana ze środków własnych miasta. Zgodnie z umową, budowa powinna zakończyć się w październiku. W ramach inwestycji powstanie droga o długości ok. 314 m z utwardzonymi zjazdami w ciągu ul. Obrońców Westerplatte (boczna zachodnia), przebudowana zostanie między innymi sieć elektroenergetyczna i infrastruktura wodociągowa, przebudowane będzie przyłącze gazu, a istniejące sieci teletechniczne zostaną przesunięte i zabezpieczone.

Trzecia inwestycja to budowa drogi w ciągu ulicy Sudeckiej, czym zajmie się spółka Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Wartość umowy to 1 864 757,82 zł. Ta inwestycja również w całości jest finansowana ze środków własnych miasta, a powinna zakończyć się w grudniu. Droga będzie miała ok. 456 metrów, powstaną ponadto pobocza, zjazdy do posesji czy plac do zawracania. Inwestycja obejmuje między innymi także przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przebudowę przyłączy gazu i zabezpieczenie sieci gazowej, zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej oraz sieci elektroenergetycznych.

Dodajmy, że dokumentację projektową pierwszych dwóch inwestycji opracowało Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej Certigos, a trzeciej – Studio Projektów Drogowych Infracad. Nadzór nad wszystkimi inwestycjami należeć będzie do spółki Inwest-Complex.

Budowa centrum przesiadkowego na Goethego

Może Cię zainteresować:

Trwa budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Goethego. Prace powinny zakończyć się wiosną. Na jakim etapie jest inwestycja?

Autor: Redakcja

18/01/2023

Zabrze, ulica Wolności, styczeń 2023

Może Cię zainteresować:

Torowisko na ulicy Wolności zostanie przebudowane. W siedem miesięcy. Podpisano umowę z wykonawcą

Autor: Grzegorz Lisiecki

09/01/2023