Obwodnica ma zmienić układ komunikacyjny Zabrza. Umowa na projekt została podpisana. „Zabrze stanie się bardziej przyjazne kierowcom”

Firma Sweco Polska zaprojektuje obwodnicę, która ma zmienić układ komunikacyjny Zabrza. Umowa warta 1,9 mln złotych podpisana została w zabrzańskim magistracie. Projekt ma być gotowy najpóźniej za 18 miesięcy.

Fot. FB/ Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu
Wizualizacja projektu drogi

W sali historycznej Urzędu Miasta podpisana została umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji o nazwie „Budowa obwodnicy Miasta Zabrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z rozbudową ulicy Hagera”. Projekt wykona firma Sweco Polska, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1,9 mln złotych.

Z myślą o poprawie komunikacji drogowej w naszym mieście, powstanie kluczowa dla Zabrza droga, planowana inwestycja zmieni zupełnie układ komunikacyjny, Zabrze stanie się bardziej przyjazne kierowcom – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu, budowa obwodnicy obejmować będzie łącznie 5,97 km i podzielona zostanie na kilka odcinków:

  • trasa główna od ul. 3 Maja do łącznicy węzła DW902 (DTŚ),
  • trasa główna od łącznicy węzła DW902 do skrzyżowania z ulicą Wolności,
  • trasa główna od skrzyżowania z ulicą Wolności do skrzyżowania z ulicą Bytomską,
  • trasa główna od skrzyżowania z ulicą Bytomską w ciągu istniejącej ulicy Hagera z rozbudową ul. Hagera, do węzła DK88,
  • odcinek od skrzyżowania ulicy Mikulczyckiej i ulicy Przystankowej – długość ok. 0,5 km,
  • odcinek od projektowanego skrzyżowania z trasą główną do projektowanego skrzyżowania u zbiegu ulic Korczoka i Pawliczka – długość ok. 0,5 km.

Zgodnie z umową, firma Sweco Polska przygotuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z podziałem na poszczególne odcinki, ustali zbiorcze zestawie kosztów z podziałem na części w układzie specyfikacyjnym, przygotuje materiały do uzyskania decyzji środowiskowej (Karta Informacji Przedsięwzięcia, Wykonanie Raportu Oddziaływania na Środowisko) wraz z niezbędnymi opiniami, postanowieniami i uzgodnieniami, uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, udzieli wsparcia technicznego na etapie realizacji inwestycji w zakresie zgodności dokumentacji oraz realizowanych robót budowlanych, materiałów, technologii i innych z PFU do uzyskania ostatecznej/ ostatecznych decyzji ZRiD, a wreszcie udzieli wyjaśnień na pytania dotyczące dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD) oraz ewentualnie uzupełnieni dokumentację.

Przewidywany termin realizacji przedmiotu umowy to 18 miesięcy, przy czym w terminie do 9 miesięcy od podpisania umowy wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wizualizacji rozwiązań projektowych oraz w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy wykonawca złoży kompletny wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, zawierającej wszystkie niezbędne dokumenty, opinie i uzgodnienia – informuje zabrzański magistrat.

Stadion im Ernesta Pohla w Zabrzu

Może Cię zainteresować:

Warta niemal 46 milionów złotych umowa została podpisana. Wykonawca ma 12 miesięcy na budowę ostatniej trybuny Areny Zabrze

Autor: Grzegorz Lisiecki

20/06/2023

Schronisko Psitulmnie w Biskupicach

Może Cię zainteresować:

Nowoczesne schronisko dla zwierząt w Biskupicach zostało oficjalnie otwarte. Kosztowało ponad 19 milionów złotych. „Będzie też pełnić funkcje edukacyjne i szkoleniowe”

Autor: Redakcja

16/06/2023