Nowe zasady odwiedzin pacjentów w Śląskim Centrum Chorób Serca. Co się zmienia?

Śląskie Centrum Chorób Serca poinformowało o zmianach w zasadach odwiedzin pacjentów. Powodem jest wzrost zachorowalności na SARS-COV-2 oraz inne infekcje wirusowe. Jak ostrzega SCCS – ci, którzy nie będą stosować do nowych zasad mogą zostać poproszeni o opuszczenie oddziału.

Fot. Facebook/ Śląskie Centrum Chorób Serca/Silesian Center for Heart Diseases
Śląskie Centrum Chorób Serca

W związku ze wzrostem zachorowalności na SARS-COV-2 oraz inne infekcje wirusowe i wynikającą z tego potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka transmisji zakażenia, wprowadzamy ograniczenia w odwiedzaniu pacjentów w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu – poinformowała placówka.

Co się zatem zmienia? Oto nowe zasady:

  • Dopuszcza się odwiedziny jednoczasowo jednej osoby odwiedzającej na sali chorych (maksymalnie 20 minut).
  • Odwiedziny pacjentów w oddziałach odbywają się w godzinach określonych przez koordynatorów oddziałów.
  • Pacjenci małoletni na oddziałach pediatrycznych mogą pozostawać pod opieką jednego opiekuna przez całą dobę.
  • W przypadku pogorszenia stanu pacjenta lub w innych uzasadnionych i wyjątkowych okolicznościach, dopuszcza się odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami, po każdorazowym uzgodnieniu z koordynatorami oddziałów lub lekarzem dyżurnym
  • Osoby odwiedzające pacjentów musza być zdrowe, bez objawów infekcyjnych.
  • Przed wejściem na oddział są one zobowiązane do przeprowadzenia dezynfekcji rąk oraz do zakrycia ust i nosa, przy użyciu własnych jednorazowych masek. W przypadku, gdy odwiedzający nie posiada własnej maski, personel medyczny danego oddziału jest zobowiązany do wydania jednorazowej maseczki.

Dodatkowo podczas pobytu w oddziale szpitalnym odwiedzający obowiązkowo muszą zdezynfekować ręce przed i po kontakcie z pacjentem, a także przed opuszczeniem oddziału. Powinni ponadto stosować się do wszystkich poleceń i wskazówek personelu medycznego. – Odwiedzający, którzy nie zastosują się do zasad mogą zostać poproszeni o opuszczenie oddziału – podkreślają w SCCS.

Operacja w SCCS

Może Cię zainteresować:

Śląskie Centrum Chorób Serca: przełomowe operacje przeprowadzone wspólnie ze specjalistą z Genewy. Czteromiesięczny Krzyś jest już w domu

Autor: Redakcja

01/08/2023

Nowy system jest już testowany w SCCS

Może Cię zainteresować:

Śląskie Centrum Chorób Serca wprowadza elektroniczny system kolejkowy. Testy trwają. „Prosimy pacjentów o cierpliwość”

Autor: Redakcja

29/05/2023

Angiograf dwupłaszczyznowy w Śląskim Centrum Chorób Serca

Może Cię zainteresować:

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu dostało unijną dotację na rozwój transplantologii. 10 milionów złotych przeznaczono na zakup sprzętu

Autor: Redakcja

25/04/2023