Jest dofinansowanie na remont ulicy 11 Listopada, miasto wkrótce ogłosi przetarg. Koszt prac oszacowano na 5 milionów złotych

Około 5 milionów złotych kosztować będzie remont dwóch odcinków ulicy 11 Listopada. Miasto na tę inwestycję otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Fot. Paweł Janicki/ UM Zabrze
Skrzyżowanie ulic 11 Listopada i Nowodworskiej w Zabrzu

Pozyskaliśmy właśnie środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację kolejnego zadania – remontu ok. 1,5 km ul. 11 Listopada. Pokryją one połowę kosztów, natomiast pozostała cześć sfinansowana zostanie z budżetu miasta Zabrze. Niezwłocznie przystąpimy do ogłoszenia przetargu. Zgodnie z planem roboty zostaną zakończone w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Ulica 11 Listopada zostanie wyremontowana na dwóch odcinkach. Pierwszy, od skrzyżowania z ul. Nowodworską do skrzyżowania z ul. Korfantego, ma 221, 93 m, zaś drugi, od skrzyżowania z ul. Korfantego do skrzyżowania z ul. Mikulczycką – 1147,48 m.

Jak informuje zabrzański magistrat, prace dotyczyć będą między innymi wymiany warstw bitumicznych jezdni, częściowej regulacji wysokościowej chodników oraz zatoki autobusowej, zmiany nawierzchni chodników na kostkę betonową, nawierzchni zjazdów – na kostkę betonową lub kamienną, wymiany uszkodzonych krawężników i obrzeży, wymiany wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, remontu istniejących studni kanalizacji deszczowej, wymiany oznakowania pionowego czy odtworzenia oznakowania poziomego. Usuniętych będzie 55 drzew zachodzących w tzw. skrajnię drogową, ale nasadzone mają zostać nowe.

Koszt prac remontowych wstępnie oszacowano na 5 milionów złotych, zaś zgodnie z opracowaną dokumentacją remont skosztorysowano na 3 405 652,29 zł brutto. Zabrze otrzymało na ten cel 50-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Centrum przesiadkowe Zabrze, ul. Goethego

Może Cię zainteresować:

Trwa budowa dwóch zabrzańskich centrów przesiadkowych – przy Goethego i Ofiar Katynia. Na jakim etapie są inwestycje? Zobaczcie zdjęcia

Autor: Redakcja

07/07/2023

Fontanna w Parku Miejskim

Może Cię zainteresować:

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Zabrzu: przebudowano wejście, zamontowano oświetlenie, zakończył się remont muru oporowego

Autor: Redakcja

04/07/2023