Zabytek z Zabrza Najlepszą Przestrzenią Publiczną Województwa Śląskiego? Potrzebne głosy mieszkańców

Zrewitalizowany budynek Muzeum Górnictwa Węglowego został zakwalifikowany do konkursu architektonicznego. Teraz potrzebuje wsparcia, by pokonać konkurentów z innych miast.

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2023

Trwa coroczny konkurs organizowany przez Zarząd Województwa Śląskiego. Ideą przedsięwzięcia jest wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych inwestycji czy rozwiązań architektonicznych, które mogą stanowić inspirację dla kolejnych projektantów. Nadesłane przykłady oceniane są przez komisję nie tylko pod względem estetyki, ale także zachowania zasad zrównoważonego rozwoju.

- Na tegoroczną 24 edycję konkursu wpłynęło 36 zgłoszeń z 25 gmin, po ocenie formalnej 35 realizacji zostało zakwalifikowanych do dalszej oceny. Wśród zgłoszonych realizacji są zarówno obiekty użyteczności publicznej m.in. sale widowiskowo-koncertowe, ośrodki sportowe, centra aktywności, centra przesiadkowe, obiekty kultury i rekreacji, jak i przestrzenie publiczne tj. tereny parkowe, skwery, tereny nadrzeczne, obiekty historyczne, założenia zrewitalizowane, zaadaptowane do nowych funkcji, jak i zupełnie nowe realizacje - podają organizatorzy konkursu.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu czeka na głosy

Swoją cegiełkę do zwycięstwa zabytku może dołożyć każdy mieszkaniec. Oprócz ocen przyznawanych przez komisję konkursu, projekty walczą także o Nagrodę Publiczności. Otrzymuje ją zgłoszenie z największą liczbą głosów oddanych podczas internetowego plebiscytu. Znajdziemy go na stronie Najlepsza Przestrzeń Publiczna. Wśród kandydatów na głosy czeka realizacja z Zabrza - "Rozbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania Budynku Muzeum Górnictwa Węglowego".

W ramach inwestycji odrestaurowano m.in. ponad stuletnią salę witrażową z polichromowanymi stropami, konserwacji poddano witraże, renowacji poddano parkiety i umeblowanie. Celem inwestycji była konserwacja ratunkowa zabytkowego dziedzictwa przemysłowego Śląska w celu ponownego udostępnienia go dla przyszłych pokoleń oraz stworzenia nowych, atrakcyjnych przestrzeni dla działań muzeum, w tym działań kulturalnych i społecznych. Inwestycja miała na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez wykonanie prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i konserwatorskich - czytamy w opisie projektu.

Zainteresowani mogą przyznawać mu punkty do 31 sierpnia. Wśród uczestników głosowania rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Może Cię zainteresować:

Muzeum Górnictwa Węglowego wyróżnione w konkursie „Zabytek zadbany”

Autor: Michał Wroński

26/06/2023