Zabrzański Geopark w Grzybowicach prawie gotowy! Dawne wyrobisko zmieni się w przyjazną przestrzeń

Dawne wyrobisko gliny w zabrzańskiej dzielnicy Grzybowice zostało zrekultywowane dzięki pozyskanym przez miasto środkom unijnym. Przywrócony mieszkańcom teren, nazwany Geoparkiem, będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną i już wkrótce zostanie oddany do użytku.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik spotkała się z mieszkańcami, by rozmawiać o projekcie pn. „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze”. Inwestycję na dawnym wyrobisku w dzielnicy Grzybowice w formule „zaprojektuj i wybuduj” na zlecenie miasta realizuje spółka Mostostal Zabrze GPBP S.A.

Geopark Grzybowice powstanie z funduszy unijnych

Dzięki pozyskaniu przez Zabrze wsparcia finansowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 85 proc. kosztów inwestycji zostanie pokrytych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach wartego ponad 9,4 mln zł przedsięwzięcia zrekultywowano już 9 hektarów terenu położonego w Zabrzu przy ulicach:

  • Na Lesie,
  • Przy Ujęciu.

Teren ten będzie pełnił funkcje rekreacyjno-edukacyjną.

– Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków unijnych zrekultywowaliśmy w Zabrzu kolejny zdegradowany teren, który będzie służył mieszkańcom dla celów rekreacyjnych – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Powstają schody i ścieżki prowadzące do wnętrza wyrobiska oraz pomost

Projekt podzielony jest na część północną i południową:

  • W północnej części terenu, w miejscu dawnego wyrobiska gliny na potrzeby pobliskiej cegielni, powstał geopark. Usunięte zostały nasypy i umocnione skarpy, wykonane zostały także roboty związane z udostępnieniem dawnego wyrobiska gliny mieszkańcom. Na obszarze objętym projektem powstały ścieżki i schody prowadzące do wnętrza wyrobiska wraz z pomostem stanowiącym miejsce wejścia na ścieżki edukacyjne geoparku. Zamontowane zostaną jeszcze tablice informacyjne w tematyce dziedzictwa geologicznego i przemysłowego.
  • W południowej części terenu powstaje infrastruktura na potrzeby rekreacyjne. Zamontowana zostanie mała architektura (ławki, wiaty rekreacyjne). Istniejące zbiorniki wodne już zostały oczyszczone, a tuż przy nich powstały drewniane pomosty. Nie zabraknie także plaży trawiastej, na której zamontowane zostaną leżaki.

Wokół dawnego wyrobiska, a także zbiorników wodnych, powstały już ścieżki pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem. Na terenie całego obszaru zieleń została uporządkowana i wzbogacona. W miarę możliwości zachowane zostały szaty roślinne występujące na tym terenie.

Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

Arena Zabrze

Może Cię zainteresować:

Teren budowy został oficjalnie przekazany wykonawcy. Rozpoczyna się wyburzanie zachodniej trybuny Areny Zabrze

Autor: Grzegorz Lisiecki

22/03/2023

Śląskie Centrum Chorób Serca

Może Cię zainteresować:

Wielki sukces lekarzy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Transplantacja obu płuc u chorego z zespołem Mounier-Kuhna była dopiero drugą taką na świecie

Autor: Grzegorz Lisiecki

21/03/2023