Wybory do rad dzielnic już 20 marca, Wybrani członkowie będą reprezentować interesy dzielnic

Już 20 marca odbędą się wybory do rad dzielnic Zabrza. Mieszkańcy po raz kolejny będą mieli możliwość wybrania swoich przedstawicieli. Do 13 lutego można było zgłaszać kandydatów Miejskiej Komisji Wyborczej.

fot. UM w Zabrzu
Urząd miasta zabrze

W 2021 roku zakończyła się 4-letnia kadencja członków rad dzielnic. Pierwsze takie organy w Zabrzu powołane zostały w 1991 roku. Jakie zadanie należą do członków rad dzielnic?

- Dbają one o integrację mieszkańców, sygnalizują ich problemy i pomagają je rozwiązywać. Podejmują wiele inicjatyw, które wpływają na poprawę komfortu życia w mieście - czytamy w komunikacie UM w Zabrzu.

Jakie są zasady wyborów?

Wybory na członków do rad dzielnic są: powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w trybie tajnym. Każdy mieszkaniec Zabrza może oddać tylko jeden głos osobiście.

Prawo wybierania, czyli tzw. czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy ma każdy obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim. Warunkiem koniecznym jest ukończenie 18 lat w dniu wyborów oraz adres zamieszkania w dzielnicy, na którą oddaje się głos. Bierne prawo wyborcze, czyli prawo wybieralności przysługuje osobie mającej prawo wybierania do Rady Dzielnicy.

Szczegółowe zasady wyboru organów dzielnicy określają Statuty Dzielnic, które można znaleźć w BIP-ie.