Wiemy już, kiedy ruszy przebudowa ulicy Piłsudskiego

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu, planowany termin [...]
Piłsudskiegook e1548687072279

Podpisanie umowy na realizację pierwszego etapu „Przebudowy ulicy Piłsudskiego” od ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego miało miejsce w ubiegłym tygodniu

Przebudowa ulicy Piłsudskiego obejmuje w sumie III etapy: ETAP I : Przebudowa ulicy Piłsudskiego od ulicy Roosevelta do wiaduktu kolejowego ETAP II: Przebudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego ETAP III: Przedłużenie ul. Piłsudskiego do ul. Szkubacza. W roku bieżącym będzie realizowany I etap inwestycji. Prace mają ruszyć w marcu. Wartość umowy opiewa na ponad 8,2 mln zł. ZAKRES ROBÓT:
  • wymiana podbudowy i nawierzchni ulicy Piłsudskiego o długości 806 m na nawierzchnię bitumiczną o łącznej powierzchni 6736m2
  • przebudowa skrzyżowań ulic: Chłopskiej, Webera, Zieleniewskiego, Fredry, Armii Krajowej i Łangowskiego z ul. Piłsudskiego
  • rozbudowa (budowa) i przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej oraz przykanalików o łącznej długości 1275mb wraz z zabudową wpustów ulicznych oraz studzienek kanalizacyjnych na całym odcinku wymiany nawierzchni
  • przebudowa i zabezpieczenie urządzeń elektroenergetycznych nN i SN o łącznej długości 426 mb
  • przebudowa i zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych
Jak informuje Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu, planowany termin zakończenia prac przypada na wrzesień 2019 roku.