"W drodze do świętości". Wystawa poświęcona JP2

101 lat temu w Wadowicach urodził się, Karol Wojtyła, pierwszy Papież – Polak. Święty Jan Paweł II był Papieżem Nadziei i Rodziny. Zainicjował przełomowe zmiany społeczne i polityczne w naszym kraju oraz na świecie.

Zabrze wystawa jp2


W Zabrzu żywa jest pamięć o świętym Janie Pawle II. Symbolem głębokiej z Nim więzi jest Krzyż Papieski, świadek pamiętnej wizyty Wielkiego Polaka w Gliwicach w 1999 roku. Po pielgrzymce papieża został przeniesiony z płyty gliwickiego lotniska na plac przy budującym się wówczas kościele św. Wojciecha w Zabrzu. Symboliczne oddanie krzyża zabrzanom miało miejsce 21 lat temu, 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Dzień ten obchodzony jest w parafii jako uroczystość odpustowa.

Co roku miasto swoimi działaniami podkreśla wdzięczność swojemu Papieżowi. Od 14 kwietnia Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu zaprasza na wyjątkową wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II pt.: „W drodze do świętości”. Ekspozycja składa się z 28 unikatowych plansz, przedstawiających życiową drogę świętego Jana Pawła II. Na tablicach znajdziemy historyczne fotografie uwieczniające wiele momentów i wydarzeń z życia Papieża Polaka, począwszy od obrazów rodzinnego domu Karola Wojtyły obejmujących lata 1920-1946.

Wystawa ukazuje również lata posługi dla Kościoła Krakowskiego (1946 – 1978), aż do godności biskupa Rzymu (1978 – 2005). Nie zabraknie obrazowych wspomnień dotyczących początków działalności kapłańskiej oraz późniejszych, niezapomnianych podróży apostolskich do różnych zakątków świata.

Wystawa będzie dostępna w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnymi zaleceniami epidemiologicznymi do 4 czerwca w Galerii MOK w Zabrzu, ul. 3 Maja 91a.