Umowa na nowe centrum przesiadkowe gotowa. Będziecie korzystać?

Dwa centra przesiadkowe powstaną w Zabrzu. Jedno w rejonie ulicy Goethego, placu Dworcowego oraz ulicy 3 Maja, drugie - w Rokitnicy. Na ich budowę miasto pozyskało 96 milionów złotych z Unii Europejskiej. Założeniem takich miejsc jest odciążenie centrum miasta z ruchu samochodowego i zmniejszenie zanieczyszczenia. Czy zabrzanie będą z nich korzystać?

Centrum przesiadkowe w tym miejscu będzie posiadać zadaszenie i otwarty, wielopoziomowy garaż. Oczywiście okolica zostanie odpowiednio zagospodarowana - zmieniony będzie układ komunikacyjny, powstanie połączenie z placem Dworcowym i Goethego oraz dodatkowe parkingi i miejsca postojowe.

– Dzięki realizacji inwestycji poprawimy jakość komunikacji oraz przesiadanie się na transport zbiorowy i rowerowy. Wzrośnie również liczba miejsc parkingowych. Inwestycja będzie służyła mieszkańcom Zabrza oraz podniesie poziom bezpieczeństwa. Istotnym efektem realizacji projektu będzie redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – powiedziała podczas uroczystości prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.

Inwestycja, to nie tylko centrum przesiadkowe

Podpisana dzisiaj umowa budowy Centrum Przesiadkowego obejmuje:

  • budowę obiektu
  • przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, wodociągowej sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych;
  • przebudowę instalacji eklektycznych oraz słaboprądowych;
  • przebudowę drogi, dojazdów, chodników, placów manewrowych;
  • budowę obiektów małej architektury, stojaków ma rowery, ławek, koszy;
  • budowę infrastruktury związanej z elektromobilnością;
  • budowę ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;
  • wykonanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzeń przez odpowiednie organy;
  • wykonanie monitoringu wizyjnego;
  • wykonanie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, biletomatów.

Wartość umowy to ponad 54 721 797 zł brutto. Zrealizowana powinna zostać do 30 kwietnia 2023 r. Drugie z planowanych w Zabrzu centrów - powstanie w dzielnicy Rokitnica. Oferta przetargowa opiewała na 18,956 mln zł. Ta inwestycja powstanie przy ulicy Ofiar Katynia i Krakowskiej. Będzie ona składała się z otwartych peronów autobusowych, parkingu zewnętrznego, a także obiektu o powierzchni 276 metrów kwadratowych, mieszczącego poczekalnię i drobne lokale usługowe.