Twój pies, Twój obowiązek! Posprzątaj po swoim pupilu

Idziesz z psem na spacer? Zabierz ze sobą torebkę na psie odchody. Właścicielu, na Tobie spoczywa obowiązek [...]
Dog house 3373784 960 720
Idziesz z psem na spacer? Zabierz ze sobą torebkę na psie odchody. Właścicielu, na Tobie spoczywa obowiązek sprzątania nieczystości po swoim pupilu. Psie odchody umieszczone w torebce należy wrzucać do zwykłych ulicznych koszy na śmieci lub pojemników na odpady zmieszane. Pamiętajmy, że gdy właściciel nie posprząta po swoim psie, to naraża siebie i innych na zakażenie pasożytami oraz zakażenie bakteryjne. Obowiązek sprzątania po swoim psie wynika m.in. z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zabrze. - Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp. - czytamy w uchwale w sprawie w regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zabrze. Przypominamy też o zakazie wyprowadzania psów i innych zwierząt na tereny placów gier i zabaw dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem piaskownic.