Tradycyjna, górnicza pobudka i msza święta - Barbórka w skromnym wydaniu

Epidemia koronawirusa po raz kolejny spowodowała, że zwykle hucznie obchodzone święto górników - będzie miało wymiar kameralny i symboliczny. Ale Zabrze nie zapomina o swoich hajerach!

Urząd Miasta Zabrze
Szczęść Boże górnikom!

O godzinie 7 rano - obchody barbórkowe w mieście zaczęły się tradycyjną pobudką górniczą. Górnicza orkiestra i delegacje ruszyły spod pomnika Braci Górniczej, gdzie wcześniej złożono kwiaty.

Na godzinę 9.00 zaplanowana jest uroczysta msza święta w kościele pw. Świętego Krzyża w Zabrzu, w intencji górników i ich rodzin. Po nabożeństwie delegacje złożą kwiaty pod pomnikiem obok kościoła. We wszystkich zabrzańskich kościołach odprawiane są msze święte w intencji górników, a przy figurkach i kapliczkach św. Barbary - składane są kwiaty.

Jak podkreślają włodarze miasta - górnicy i górnictwo są związane z Zabrzem od zawsze, a Barbórka to święto wyjątkowe. I choć po raz kolejny sytuacja pandemiczna nie pozwala na uczczenie ich święta z należytym rozmachem - zawsze będą w pamięci każdego mieszkańca. To również dzień, kiedy górnicza brać wspomina tych, którzy zostali na wiecznej szychcie. Szczęść Boże!