Tradycje górniczych orkiestr dętych trafiły na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

„Tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska” zostały wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To efekt wielu lat starań Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Fot. FB/ Miasto Zabrze
Tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Listę prowadzi minister kultury i dziedzictwa narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Wszystkie środowiska związane z praktykowaniem tradycji, zwyczajów, wykonywaniem tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła, przechowujące wiedzę tradycyjną i wierzenia, kultywujące pamięć historyczną, zajmujące się tradycjami muzycznymi, widowiskowymi, językowymi i innymi przejawami działalności człowieka mogą zgłaszać te zjawiska do wpisu na Krajowa listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego – informuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Na Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego są 73 wpisy. W marcu, decyzją wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego trafiły nowe elementy. To koszyk „wikowy” – tradycja wyplatania w gminie Ciężkowice, wyplatanie z korzeni świerkowych w Beskidzie Śląskim, tradycje Barbórkowe oraz kult św. Kingi wśród górników solnych kopalni w Bochni i Wieliczce, zwyczaje związane z kultem św. Barbary oraz tradycje górników kruszcowych na ziemi tarnogórskiej, bobowska koronka klockowa, plecionkarstwo na Śląsku Opolskim, zielarstwo i ziołolecznictwo na Śląsku Opolskim, tradycje hafciarskie w Dobrzeniu Wielkim i tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska.

Jak wyjaśnia Narodowy Instytut Dziedzictwa, „Początkiem zbiorowego muzykowania były śpiewy religijne związane z kultem św. Barbary, patronki górników. Przed zjazdem pod ziemię górnicy spotykali się na modlitwę i śpiewy. To wspólne wykonywanie pieśni tworzyły pomiędzy górnikami wyjątkową więź duchową. Z czasem śpiewom zaczęły towarzyszyć instrumenty. Zorganizowany ruch muzyczny i zwyczaj muzykowania w górniczej orkiestrze dętej na Górnym Śląsku sięga drugiej połowy XIX wieku. Tradycje gry na instrumentach przekazywane były – i nadal są – z pokolenia na pokolenie. Dawniej umiejętność ta bywała przydatna w zdobyciu pracy na kopalni, ale i w razie powołania do wojska (wojskowy rodowód orkiestr dętych). Stanowiła też nierzadko przepustkę do lepszego życia”.

„Wraz z rozwojem zakładów przemysłu ciężkiego, rozwijały się przy nich orkiestry dęte. Konsekwentnie od drugiej połowy XIX wieku przez kolejne sto lat orkiestra górnicza przypisywana była (i jest do dziś) do kopalni, stanowiąc o prestiżu i sile przedsiębiorstwa – czytamy dalej na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. – Muzycy cieszyli się powszechnym szacunkiem, który okazywany był im przy każdej możliwej okazji, uczestniczyli bowiem w życiu wspólnoty i godnie ją reprezentowali. Orkiestry górnicze są istotnym elementem tradycji Barbórkowych, towarzyszą ceremoniałowi związanemu z tym świętem. Orkiestry górnicze, stały się trwałym elementem krajobrazu Górnego Śląska, a ich wkład w kulturę – nie tylko regionalną, ale też narodową – fenomenem muzycznym oraz wizualnym”.

To kolejny sukces w zakresie dokumentowania i popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu – podkreślają w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Sala witrażowa

Może Cię zainteresować:

Zakończyła się konserwacja sali witrażowej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Autor: Redakcja

30/12/2022

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Może Cię zainteresować:

Zabrzańskie muzeum zajmie się digitalizacją górniczego dziedzictwa. Jest już dotacja o wartości 85 milionów złotych

Autor: Redakcja

20/03/2023