kultura

Pałac w Pławniowicach fot W Turkowski arch Muzeum w Gliwicach 2

Gdzie można znaleźć baśniowe pałace? Wcale nie za siódmą górą, ani siódmą rzeką