Rozpoczęło się badanie spójności społecznej. Ankieter może zapukać do Twoich drzwi

Rozpoczęło się badanie spójności społecznej, które potrwa do 30 maja. W związku z tym ankieter GUS może zapukać właśnie do Twoich drzwi, żeby [...]
Ankieta Zabrze

Rozpoczęło się badanie spójności społecznej. Będzie realizowane na terenie całego kraju do 30 maja

W związku z tym ankieter GUS może zapukać właśnie do Twoich drzwi, żeby przeprowadzić wywiad.Współpracować z Państwem będzie odpowiednio przeszkolony ankieter, posiadający imienny identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny w Państwa województwie. Udzielając ankieterowi odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach, poniekąd staną się Państwo współtwórcami Badania spójności społecznej. – informuje Główny Urząd Statystyczny Jak podaje GUS, informacje zebrane podczas wywiadów pozwolą na dokonanie wszechstronnej oceny poziomu życia Polaków. Jakość uzyskanych danych zależy zarówno od Państwa udziału w badaniu, jak również od rzetelności udzielanych odpowiedzi. Wnioski płynące z tego typu badań mają duże znaczenie dla rozwiązywania najpilniejszych problemów społecznych, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Co istotne, wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie badania zapewnia ustawa o statystyce publicznej (art. 10 i art. 54). GUS przypomina, że badanie spójności społecznej ma charakter cykliczny i jest realizowane co kilka lat. Publikacje zawierające wyniki wcześniejszych edycji badania są dostępne na stronie internetowej GUS (www.stat.gov.pl). Analizy ogólnopolskich wyników ostatniej edycji badania zawiera m.in. publikacja „Jakość życia w Polsce w 2015 r.”, zaś wyniki w podziale na województwa zaprezentowane są w opracowaniu „Terytorialne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w 2015 r.”.
źródło: GUS