Przez ludzką głupotę w pożarach traw giną tysiące zwierząt!

Straż pożarna przypomina: Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale też niedozwolone [...]
Pożary traw
Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych — alarmują strażacy i wyjaśniają, że, spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Od dawna pokutuje błędne przekonanie, że tego typu praktyki służą polepszaniu jakości gleby. Tymczasem wypalanie traw szkodzi środowisku, powodując zniszczenia roślinności i śmierć zwierząt, stanowi także poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.Od 1 stycznia do 6 marca 2019 roku, w województwie śląskim Państwowa Straż Pożarna odnotowała 711 pożarów traw i nieużytków rolnych o łącznej powierzchni ponad 200 ha. Najwięcej pożarów odnotowano w pow. częstochowskim i m.Częstochowa -200. 2 osoby poniosły śmierć. 2018 rok – 5.292 pożary, o łącznej powierzchni ponad 1700 ha. 8 osób rannych ( w tym 2 dzieci) . 1 ofiara śmiertelna. 2017 r. – 5.520 pożarów, o łącznej powierzchni ponad 1600 ha . 8 osób rannych ( w tym 1 dziecko) .— informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Bezmyślność osób wypalających trawy przeraża, ogień przecież błyskawicznie się rozprzestrzenia, często powodując niszczycielskie w skutkach pożary. Straż pożarna przypomina: Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale też niedozwolone! Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.); “w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: 1.rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 2. korzystania z otwartego płomienia, 3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Trwa kampania informacyjna „STOP pożarom traw” (www.stoppozaromtraw.pl/ ), która ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych.

czytaj więcej:

Dog house 3373784 960 720

Twój pies, Twój obowiązek! Posprzątaj po swoim...

Wodociagi zabrze

Awaria sieci. Przerwa w dostawie wody

Laptop 1149412 960 720

Kto ma szansę na pracę w Zabrzu, a kto raczej nie?

Zabrze

41-letni obywatel Ukrainy miał prawie 2,5...

Termoter

Słoneczne dni i wysokie temperatury. Jak radzić...

Mamtalent

Casting do Mam Talent w Zabrzu. 15 kwietnia od...

Leonardo lab

Jak w filmach science-fiction! Dom, który...