Pomogło wiele osób! Dom Dziecka wyremontowany

Przypomnijmy, że ponad rok temu, 27 grudnia w siedzibie Domu Dziecka doszło do pożaru, ewakuowano [...]
Dom dziecka zabrze

Dzięki wsparciu wielu instytucji, firm i osób prywatnych podopieczni zabrzańskiego Domu Dziecka wrócili na Święta Bożego Narodzenia do budynku przy ul. Park Hutniczy.

Przypomnijmy, że ponad rok temu, 27 grudnia w siedzibie Domu Dziecka doszło do pożaru, ewakuowano wówczas dzieci i opiekunów. Pożar wyrządził poważne szkody, dzieci przez wiele miesięcy mieszkały w hostelu. W tym czasie budynek przy ul. Park Hutniczy przechodził gruntowny remont. W pomoc włączyło się wiele osób. Dzieci dostały m.in. nowe meble, nowe wyposażenie pojawiło się też w łazienkach i kuchenkach.
Z kolei, jak informuje Urząd Miejski w Zabrzu, w ramach zadania pt. „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15” wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych przy gruncie oraz dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę opraw oświetleniowych (wewnętrznych), wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. Dodatkowe prace objęły również wymianę nowej instalacji odgromowej, nowe chodniki i schody zewnętrzne.