Otwarto Centrum Rozwoju Rodziny. Jakie ma zadania?

Centrum ma sprzyjać aktywizacji i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. CRR będzie prowadziło działalności z zakresu kompleksowego wspierania rodziny w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych.

Centrum rozwoju rodziny zabrze

Otwarte przy ul. Park Hutniczy 8 Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu powstało w wyniku projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Można w nim liczyć na wsparcie grupowe dla rodzin: m.in. grupy samopomocowe, warsztaty, gdzie będzie można nabyć wiedzę nt. psychologii rozwojowej czy komunikacji w rodzinie. Zostanie wzmocniona motywacja, poczucie własnej wartości oraz funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny. Powstanie też klub środowiskowy dla dzieci i młodzieży.

Całkowita wartość projektu, w ramach którego powstało CRR wyniosła: 5 mln 481 tys. 192 zł, w tym wartość dofinansowania: 4 mln 659 tys. 012 zł.