Nowe przepisy ruchu drogowego. Zobacz najważniejsze zmiany

Choć nie zawsze się z nimi zgadzamy, czasem uważamy za niepotrzebne a wręcz głupie to wciąż musimy ich przestrzegać. Dzisiaj w życie weszła znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym, poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany jakie wprowadza.

Przejście


Pierwszeństwo pieszych

Od 1 czerwca br., zgodnie z ustawą pieszy zachowujący szczególną ostrożność, wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem za wyjątkiem tramwaju.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, musi zmniejszyć prędkość, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu lub zamierzającemu na nie wejść. Pieszy nie zostaje zwolniony z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych.

Nie wolno mu wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Zakaz korzystania z telefonu na przejściu

Ustawa reguluje także bardzo ważną zmianą dla pieszego. Zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Ujednolicona, dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym

Prędkość dopuszczalna pojazdów w obszarze zabudowanym przez całą dobę! ujednolicona została do 50 km/h. Oczywistym jest to, że w danym obszarze prędkość regulują ustawione znaki. Na przykład w strefach zamieszkania możliwość poruszania się z prędkością nie większą niż 20 km/h pozostaje bez zmian.

Koniec z jazdą na zderzaku

Regulacja wprowadza zakaz jazdy na tzw. zderzaku. Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany będzie od jutra zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go - na tym samym pasie ruchu - pojazdu. Obowiązek zachowania odstępu, wynosił będzie połowę prędkości, z jaką poruszać się jego pojazd. Jeżeli jedzie z prędkością 100 kilometrów na godzinę, to bezpieczny odstęp wynosić będzie co najmniej 50 metrów.