Myślicie o panelach fotowoltaicznych? W Zabrzu można składać deklaracje na dofinansowanie

Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych w Zabrzu mogą składać deklaracje w dodatkowym naborze do projektu "Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne-odnawialne źródła energii". Projekt zakłada dofinansowanie 75 procent kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 14 tysięcy złotych.

pixabay.com
Panele

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza dodatkowy nabór uzupełniający do projektu na dofinansowanie fotowoltaiki. Deklaracje można składać od 10 do 23 lutego. Projekt "Miasto Zabrze eko-instalacje fotowoltaiczne – odnawialne źródła energii" współfinansowany jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Regionalnego pod warunkiem uzyskania przez Miasto Zabrze dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Miasto stawia na czystą energię - jakie są warunki?

Instalacja paneli fotowoltaicznych pozwala nie tylko zmniejszyć rachunki za prąd, ale również zadbać o środowisko. O dofinansowanie mogą się starać osoby posiadające prawo własności lub współwłasności do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie Zabrza, posiadają uregulowany stan prawny nieruchomości, nie posiadają jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Zabrze z tytułu należności podatkowych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi na rzecz Miasta Zabrze.

Dofinansowanie obejmuje montaż mikroinstalacji OZE o mocy do 6,5 kWp, z przeznaczeniem na produkowanie energii na własne potrzeby w budynkach zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Zabrze.

Więcej informacji o projekcie

Z wszelkimi pytaniami można się zgłaszać pod numer telefonu 37-33-354, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

Szczegóły są też dostępne na stronie internetowej www.miastozabrze.pl w zakładce: Dla Mieszkańców – Ekologia – Dofinansowanie – dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych.

Deklaracje udziału w formie papierowej wraz z niezbędnymi załącznikami należy włożyć do koperty, koperta powinna być zamknięta i dodatkowo opisana w następujący sposób „MIASTO ZABRZE EKO – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” . Kopertę należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze Wydział Ekologii (II piętro) w terminie od 10 do 23 lutego w poniedziałki i wtorki w godz. 12.00-15.30 oraz od środy do piątku w godz. 8.00-13.00.