Kontrola autokaru przed wyjazdem. Jak ją zgłosić?

W związku z możliwością przeprowadzenia kontroli pojazdów przewożących osoby na prośbę organizatorów przewozów [...]
Bus 1898612 960 720

Zbliża się okres wyjazdów na ferie. Policjanci z zabrzańskiej drogówki informują o możliwości kontroli autokarów po wcześniejszym jej zgłoszeniu.

Zgłoszenia pisemne można kierować na adres Wydziału Ruchu Drogowego zabrzańskiej komendy, a także pod nr telefonu 32 277 92 90. W związku z możliwością przeprowadzenia kontroli pojazdów przewożących osoby na prośbę organizatorów przewozów autokarowych bądź opiekunów i rodziców policjanci zabrzańskiej drogówki informują:
 • na terenie podległym KMP Zabrze nie ma wyznaczonych stałych miejsc, w których dokonywane są kontrole autokarów;
 • na podstawie Komunikatu nr 17/09 z dnia 1 czerwca 2009 roku, wydanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, organizator zorganizowanych wyjazdów dzieci ma możliwość pisemnego zgłoszenia kontroli z tygodniowym wyprzedzeniem;
 • kontrola przeprowadzana jest w miejscu wskazanym przez organizatora;
 • w miarę posiadanych sił i środków policjanci ruchu drogowego realizują także kontrole zgłaszane telefonicznie przez rodziców wyjeżdżających dzieci.
W celu sprawnego przeprowadzenia kontroli, policjanci zabrzańskiej drogówki informują, że osoby zainteresowane przeprowadzeniem kontroli autokarów wyjeżdżających na kolonie mogą je zgłaszać również pod nr telefonu 32 277 92 90. Uprasza się o zgłaszanie kontroli telefonicznych z przynajmniej kilku dniowym wyprzedzeniem. Podczas zgłoszenia należy podać:
 • datę i godzinę wyjazdu,
 • miejsce kontroli (wyjazdu) autokaru,
 • liczbę autokarów.
Aby nie dublować zgłoszeń o kontroli, uprasza się zgłaszających do wydelegowania osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie chęci przeprowadzenia kontroli. Ponadto, jeśli czeka Cię podróż autokarem możesz przed wyjazdem sprawdzić jego podstawowe dane. Umożliwia to e-usługa oferowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Zapraszamy do korzystania ze strony bezpiecznyautobus.gov.pl Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi e-usługę, która pozwala każdemu sprawdzić każdy zarejestrowany pojazd, który przeznaczony jest do przewozu więcej niż 9 osób. Dzięki niej, za pośrednictwem specjalnej platformy cyfrowej możemy dowiedzieć się, czy autokar, którym mamy podróżować my lub nasi najbliżsi:
 • ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,
 • ma aktualne badanie techniczne oraz jaki był stan licznika pojazdu przy ostatnim przeglądzie,
 • jak jest nominalna liczba miejsc w danym pojeździe,
 • czy pojazd figuruje jako wyrejestrowany lub kradziony.
Usługa taka pozwala szybko i wygodnie uzyskać informacje, które mogą wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa w trakcie podróży. Zachęcamy do korzystanie z e-usługi dostępne pod adresem: bezpiecznyautobus.gov.pl