Koniec krążenia – można już jeździć Jordana

Oficjalne oddanie do użytku drogi nad przepustem pod ulicą Jordana na pewno ucieszyło kierowców, którzy przez blisko pół roku musieli korzystać z objazdów. Umowę na remont podpisano 19 stycznia.

Paweł Janicki/UM Zabrze
Wyremontowany przepust pod ulicą Jordana w Zabrzu

W minioną środę, już oficjalnie, otwarty został odcinek ulicy Jordana, na którym od końca stycznia trwały prace związane z remontem przepustu rowu melioracyjnego.

Prace, w ramach zadania „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze”, objęły przepust żelbetowy pod jezdnią, roboty ziemne, w tym odmulenie istniejącej części pod drogą, oczyszczenie i uzupełnienie ubytków zaprawami PCC, wykonanie nowych chodników i obrzeży betonowych, montaż drogowych barier ochronnych i balustrady, a także umocnienie koryta cieku.

Prace zakończyły się przed planowaną datą odbioru końcowego i pochłonęły ponad 650 tysięcy złotych.