Koleje Śląskie poprawiają bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych

Koleje Śląskie przywiązują ogromną wagę do kwestii bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno pasażerów, taborów, pracowników KŚ, a także ich infrastruktury. W ostatnim czasie Koleje Śląskie podjęły odpowiednie działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Co się zmieniło? Szczegóły poniżej.

Koleje Śląskie poprawiają bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Co do tego, jak ważną kwestią jest bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Niestety, czasami media informują o kolejnych wypadkach, wynikających na przykład z nieprawidłowych zachowań kierowców, właśnie na przejazdach kolejowo-drogowych. Aby zminimalizować ryzyko niepożądanych zdarzeń w tym obszarze transportu, konieczna jest współpraca wielu podmiotów. Istotną rolę odgrywa w tym miejscu edukacja i informowanie poszczególnych grup społecznych.

Jak poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych?

Dobre pytanie. Koleje Śląskie właśnie w tym celu opracowały oraz rozdystrybuowały karty przejazdów kolejowo-drogowych. Ich celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Do kogo były kierowane karty? Przede wszystkim ich adresatami były:

  • lokalne komendy i komisariaty Policji,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • Ośrodki Szkolenia Kierowców,

których placówki zlokalizowane są w pobliżu opisanych przejazdów kolejowo-drogowych. Co ciekawe, karty cieszą się dużym zainteresowaniem. Przedstawiciele Kolei Śląskich otrzymali już pierwsze odpowiedzi na temat podjętych działań wśród lokalnych społeczności, jak również prośby w zakresie rozszerzenia udostępnionych materiałów.

Karty, które inspirują do działania

Zgadza się! Koleje Śląskie otrzymały prośby nawiązania współpracy, wystosowane przez przedstawicieli Policji (m.in. w Pszczynie, Czechowicach-Dziedzicach czy Rybniku), którzy dostrzegając potencjał, jaki niesie za sobą propagowanie Kart, pragną przeprowadzić kampanie i eventy przypominające kierowcom o zasadach bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych. Nie da się ukryć, że takie podejście lokalnych władz cieszy.

Koleje Śląskie mają nadzieje, że nawiązana współpraca okaże się owocna i co ważniejsze, przyniesie zmianę zachowań użytkowników ruchu drogowego. Oczywiście takie zmiany mogą pozytywnie wpłynąć na jakość i bezpieczeństwo przewozów realizowanych przez Koleje Śląskie.

Gdzie odnotowano najwięcej incydentów na przejazdach?

Koleje Śląskie odnotowały najwięcej incydentów z udziałem swoich pociągów na przejeździe kolejowo-drogowym w Dąbrowie Górniczej, zlokalizowanym w km 294,830 linii nr 1. Od początku 2021 r. do końca 2022 r. było to 16 zdarzeń. W latach 2021 – 2022 odnotowano 119 zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Od 2021 do końca I kwartału 2023 – 126 zdarzeń. Opisywane incydenty obejmują głównie zdarzenia spowodowane przez kierowców, a także nieprawidłową obsługę urządzeń rogatkowych, przez pracowników zarządcy infrastruktury odpowiedzialnych za zamykanie rogatek.

Statystki KŚ mówią jasno, że zdarzenia na przejazdach spowodowane nieprawidłowym zachowaniem kierowców, to około 84% wszystkich zdarzeń na przejazdach: 100 (w okresie 2021-2022) – 106 (2021 – I kwartał 2023). Najczęściej wjazd na przejazd w czasie nadawania sygnałów (czerwone migające światło) na sygnalizatorach, próby omijania rogatek czy wjazd na przejazd, gdy nie ma możliwości zjechania z niego.

Jeżeli chodzi o zdarzenia z udziałem kierowców na przejazdach kategorii B (tzn. automatyczne systemy, posiadają rogatki i sygnalizację świetlną), to właśnie na nich Koleje Śląskie odnotowują najwięcej zdarzeń: 82 (2021 – 2022) i 87 (2021 – I kwartał 2023). Wśród zdarzeń na przejazdach (2021-2022) z udziałem pojazdów drogowych i kierowców 6 skończyło się kolizją pociągu z samochodem/motocyklem (jeden przypadek). 5 z nich miało miejsce na przejazdach niewyposażonych w rogatki – pojazd drogowy wjechał bezpośrednio pod jadący pociąg.

Dla kogo karty przejazdów kolejowo-drogowych?

Karty przejazdów kolejowo-drogowych KŚ zostały utworzone dla 13 przejazdów, na których w latach 2021-2022 dochodziło do największej liczby zdarzeń kolejowych. Warto w tym miejscu podkreślić, że w nomenklaturze kolejowej zdarzenia kolejowego nie wolno utożsamiać z wypadkiem. Zdarzenia kolejowe dzielą się na 3 kategorie:

  • poważne wypadki,
  • wypadki,
  • incydenty.

Koleje Śląskie mają nadzieje, że ich aktywność w tym obszarze pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Nie można zapominać, że ludzka nieuwaga na przejazdach kolejowo-drogowych może kosztować ludzkie życie i co za tym idzie, tragedię wielu osób.

Koleje Śląskie – by podróżowało się bezpieczniej
Koleje Śląskie zapraszają!
WWW | FACEBOOK | TWITTER

Koleje Śląskie poprawiają bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych

czytaj więcej:

Eksport park i ruda web 8225

Historia kolei i powstań śląskich splata się jedną opowieść

Koleje Śląskie – dlaczego zdarzają się sytuacje, w których pociągi nie są ze sobą skomunikowane?

Dlaczego pociągi KŚ bywają nieskomunikowane?

Nagroda KŚ

Koleje Śląskie otrzymały wyróżnienie!

Rzecznik prasowy Kolei Śląskich Maciej Zaremba

Oświadczenie Kolei Śląskich

KŚ przywracają połączenia kolejowe do Bogumina

KŚ przywracają połączenia kolejowe do Bogumina

Koleje Śląskie: maszynista pojazdów trakcyjnych poszukiwany!

Koleje Śląskie: maszynista pojazdów trakcyjnych poszukiwany!

Pociąg Kolei Śląskich

Od 16 maja zmiany w ofercie biletowej Kolei Śląskich