Zabrze na 2. miejscu! W rankingu na najdroższą wodę w Polsce...

Mieszkańcy Zabrza płacą za wodę i ścieki 15,77 za m3. To 2. miejsce w Polsce i województwie śląskim, zaraz po m.in. Rybniku (14,96 zł) [...]
Kran

Portal Samorządowy porównał ceny wody i ścieków w 30 największych miastach w kraju. Wynika z niego, że Zabrze jest drugim miastem z najdroższą wodą w Polsce

Jak podaje Portal Samorządowy, najwięcej za wodę i ścieki płacą mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, Zabrza i Rybnika. Zabrzanie płacą za wodę i ścieki 15,77 zł za m3. To 2. miejsce w Polsce i województwie śląskim. W Zabrzu jest drożej niż m.in. w Rybniku (14,96 zł), Katowicach (14,11 zł) czy Rudzie Śląskiej (13,82 zł). Jak informuje Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Od dnia 9 czerwca 2018 roku na terenie miasta Zabrze obowiązują nowe, trzyletnie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Powyższe jest konsekwencją zmian spowodowanych wejściem w życie nowych przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku „ Prawo Wodne” oraz ustawy z dnia 27 października 2017 roku „o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw”, na mocy których wprowadzono całkowicie odmienne od dotychczasowych zasady zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W szczególności powołano do życia centralny organ (będący regulatorem cen) w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który przejął kompetencje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz rad gmin w zakresie weryfikacji i zatwierdzania taryf. *Ceny wody i ścieków podane są brutto
źródło: PortalSamorządowy.pl foto: Pixabay