Budynek dawnego hotelu Admiralspalast zostanie zrewitalizowany. Miasto ogłosiło przetarg na remont ikony śląskiej architektury

Zabrze ogłosiło przetarg na kompleksowy remont budynku byłego hotelu Admiralspalast. Oferty przyjmowane będą do 12 kwietnia.

Dawny hotel Admiralspalast, znajdujący się przy ulicy Wolności 305, to jeden z symboli Zabrza. Wielkim zainteresowaniem cieszą się „Rajzy po Admiralspalast”, czyli zwiedzanie tej ikony śląskiej architektury wraz z przewodnikami. W zeszłym roku został zaprezentowany plan na zagospodarowanie hotelu. – W dolnej części ma być centrum informacji o mieście. W wyższych kondygnacjach po części mają być miejsca dla startupów. Są też przewidziane pokoje hotelowe, takie miejsce rezydencyjne dla gości. I wreszcie na samej górze, na dwóch ostatnich kondygnacjach, ma być również historyczna funkcja w postaci restauracji z tarasem widokowym, z którego roztacza się fantastyczna panorama miasta – wyjaśniał wówczas Tomasz Konior, architekt i urbanista. To właśnie według jego projektu zostanie zrewitalizowany budynek dawnego hotelu Admiralspalast.

Teraz miasto ogłosiło przetarg na realizację inwestycji związanej z kompleksowym remontem budynku byłego hotelu Admiralspalast. Jak wyjaśnia Urząd Miasta, „przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego sporządzonego przez Biuro Architektoniczne „Konior Studio” kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku dawnego hotelu Admiralspalast zlokalizowanego przy ul. Wolności 305 – wraz z uzyskaniem wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac projektowych, uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw opinii i decyzji – w tym m.in. konserwatorskich oraz zezwalających na realizację inwestycji; pełnienie nadzoru autorskiego, wykonanie zgodnie z opracowaną dokumentacją robót budowlanych, dostaw i usług a następnie uzyskanie w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa zezwoleń na użytkowanie obiektu”.

Warto przypomnieć, że na remont Admiralspalastu miasto Zabrze pozyskało środki w ramach II naboru Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. W sumie dofinansowaniem zostało wówczas objętych prawie 5 tys. przedsięwzięć. Zsumowana kwota dofinansowania wszystkich inwestycji w ramach II naboru Programu, to ponad 23 mld zł. Każdy samorząd mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć na kwoty od 5 mln do 65 mln zł – informuje zabrzański magistrat.

Przypomnijmy, że hotel Admiralspalast to przedwojenna wizytówka miasta, nazywana często drapaczem chmur – budynek nawiązuje bowiem do amerykańskich wysokościowców, określanych jako szkoła chicagowska. Hotel został zaprojektowany przez berlińskich architektów – Richarda Bielenberga i Josefa Mosera w stylu modernistycznym z elementami sztuki art deco. Rozpoczęta w 1924 r. budowa trwała cztery lata. Najpierw otwarto Piwiarnię Bawarską („Bayrisches Braustübl”), potem pierwsze piętro z kawiarnią, restauracją i salą balową na 500 osób. Część hotelową (piętra 2-4) tworzyło 48 pokoi, zaś na dachu znalazł się tzw. ogród amerykański z kręgiem tanecznym i miejscem dla 300 osób.

W 2012 roku rozpoczęto remont obiektu, który należał wówczas do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych w Katowicach. Prace jednak przerwano, a w 2020 r. WPUT wystawił obiekt na sprzedaż – z ceną 4 milionów złotych. Ostatecznie jednak, w styczniu 2022 roku, dawny hotel kupiło miasto Zabrze – za 3,5 mln złotych.

Hotel Admiralspalast w Zabrzu

Może Cię zainteresować:

Admiralspalast w Zabrzu. Ikoniczny śląski zabytek od środka

Autor: Arkadiusz Nauka

26/02/2023

Hotel Admiralspalast

Może Cię zainteresować:

Co dalej z hotelem Admiralspalast? „Restauracja, taras widokowy i fantastyczna panorama miasta”

Autor: Magda Sincewicz

06/10/2022