To zwyczaj przekazywany na Śląsku od pokoleń. Barbórka na liście UNESCO?

Cześć oddawana św. Barbarze to dla wielu jeden z najbardziej istotnych elementów dziedzictwa kulturowego [...]
Guido8

Cześć oddawana św. Barbarze to dla wielu jeden z najbardziej istotnych elementów dziedzictwa kulturowego Śląska

Barbórka jest przede wszystkim niezwykle ważnym świętem dla górników i ich rodzin. Wpisanie obchodów barbórkowych na listę UNESCO ma służyć podtrzymaniu tej wielowiekowej tradycji. 21 kwietnia odbędzie się spotkanie w Łaźni Łańcuszkowej przy ul. Wolności 410 w Zabrzu, podczas którego zaprezentowany zostanie wniosek o wpisanie obchodów Barbórki na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zaplanowano również uroczyste podpisanie przed depozytariuszy zgody wpisania obchodów Barbórki na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.