14. Forum Młodych Bibliotekarzy. Bibliotekarze spotkali się w Zabrzu, w Sztolni Królowa Luiza, a także w Katowicach

Warsztaty, prelekcje i wykłady – pierwszy raz na Śląsku w takim wydaniu. Co roku impreza skupia młodych bibliotekarzy z całego kraju. Tym razem spotkali się w Zabrzu i Katowicach.

UM Zabrze
Forum Młodych Bibliotekarzy

Czternaste już Forum Młodych Bibliotekarzy rozpoczęło się 8 września i trwało dwa dni. Zorganizowano je w Zabrzu, w postindustrialnej przestrzeni Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza i Katowicach, w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego i CINiBA (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka). W wydarzeniu, którego hasłem było „Biblioteka w sercu”, uczestniczyło 130 młodych bibliotekarzy z całego kraju.

Pierwszego dnia uczestnicy Forum spotkali się w Zabrzu. Rozmawiano o pracy z czytelnikami i ich potrzebach, o alternatywnych formach dla książek, m.in. komiksach czy e-bookach, nietypowych rozwiązaniach architektonicznych wykorzystanych przy tworzeniu przestrzeni bibliotecznej oraz zagrożeniach związanych z wypaleniem zawodowym. Młodzi bibliotekarze mieli także szansę przećwiczyć swą asertywność, dowiedzieć się więcej o nowych technologiach i sposobach zarządzania własnym czasem. Panel dyskusyjny „B jak Biblioteka” został przeprowadzony w Kopalni Guido, 320 metrów pod ziemią, a jego gościem specjalnym był Łukasz Wojtusik, dziennikarz RMF Classic, autor podcastu literackiego „Alfabet Wojtusika”.

Drugiego dnia uczestnicy 14. Forum Młodych Bibliotekarzy przenieśli się do Katowic. Dodajmy, że organizatorem 14. Forum Młodych Bibliotekarzy było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu oraz Biblioteką Śląską w Katowicach.