Znikną tory z ul. Zwycięstwa. Wyłoniono wykonawcę

48bacdeb5622c81ca2e8477ce23108e8

Zarząd Dróg Miejskich wyłonił wykonawcę prac remontowych mostu nad Kłodnicą.

Dzięki inwestycji z modernizowanego odcina znikną m.in. tory tramwajowe. ZDM planuje także wymianę nawierzchni jezdni, chodników i dylatacji bitumicznych. Zakres prac obejmuje m.in. zabezpieczenie antykorozyjne, remont ścian oporowych wraz z wymianą balustrad.

Spośród nadesłanych ofert, najkorzystniejsza okazała się propozycja gliwickiego PRUiM-u wyceniona na 757 152,96 złotych. W przetargu wystartowały m.in. Banimex, Most, Tryton S.C. Wstępnie, ponowne oddanie przeprawy ma nastąpić wraz z końcem października 2013. Wraz z podpisaniem umowy wykonawca przedstawi harmonogram prac.