Zmiana siedziby Terenowego Oddziału RCKIK w Zabrzu

Punkt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajduje się teraz przy ul. Wolności 265-267...
Ilustracja ludzi oddajacych krew 23 2148246400

Punkt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajduje się teraz przy ul. Wolności 265-267. Rejestracja chętnych odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-12:30.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przypomina, że zmieniła się procedura oddawania krwi na czas pandemii koronawirusa. Przed wyjściem z domu konieczne jest zmierzenie temperatury. Osoby z temperaturą powyżej 37,3 °C nie będą mogły oddać krwi i jednocześnie powinny skonsultować się z lekarzem rodzinnym.

We wszystkich miejscach poboru krwi znajduje się stanowisko do wstępnej kwalifikacji, gdzie krwiodawca wypełnia wstępną ankietę, dezynfekuje ręce i każdemu dawcy ponownie mierzona jest temperatura (bezdotykowym termometrem). Po wstępnej kwalifikacji krwiodawca zostaje zarejestrowany i podlega dalszemu procesowi kwalifikacji (na dotychczasowych zasadach).

Krew może oddać osoba, która m.in. w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywała poza granicami RP, temperatura ciała nie przekracza 37,3 °C, nie ma objawów infekcji, nie jest objęta kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym i w ciągu ostatnich 14 dni nie miała kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zgłaszanie do oddania krwi odbywa się bez osób towarzyszących. Dawcy oczekujący do oddania krwi powinni natomiast zachować niezbędny odstęp 1-1,5 metra.