Zielone Śląskie! Strategia Rozwoju woj. śląskiego do roku 2030

Planowanie rozwoju jest jednym z kluczowych zadań, jakie ustawowo zostały przypisane samorządowi województwa...
Sejmik

To najważniejsza uchwała w tej kadencji Sejmiku Śląskiego - uważa marszałek województwa Jakub Chełstowski. Radni jednogłośnie przyjęli zieloną strategię rozwoju województwa.

Strategia była przygotowywana przez dwa lata. Wraz z zarządem województwa w prace zaangażowani byli przedstawiciele administracji regionalnej i lokalnej, różne instytucje i środowiska eksperckie, a także mieszkańcy. Zorganizowano wiele spotkań, zarówno o charakterze otwartych konferencji, debat jak i warsztatów. Projekt uchwały „Zielone Śląskie 2030” trafił do społecznych konsultacji w maju 2020 roku. Spłynęło ponad tysiąc opinii i wniosków.

Przyjęta wizja rozwoju zakłada, iż województwo śląskie będzie nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce, zapewniającym możliwości rozwoju mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku.

https://www.facebook.com/dzisiajwzabrzu/videos/2633780996952334/

Nowa strategia ukierunkowuje rozwój województwa na poprawę jakości życia oraz zieloną transformację. Wskazana wizja będzie oparta na czterech filarach: odpowiedzialną transformację gospodarczą, tworzenie przyjaznych warunków życia dla mieszkańców, wysoką jakość środowiska i przestrzeni oraz sprawne zarządzanie procesami rozwojowymi.

Uchwała określa także "lokomotywy" wzrostu, czyli regiony i jednostki które są obszarami rozwoju. Wskazuje także gminy tracące funkcje społeczno-gospodarcze, gminy z problemami środowiskowymi oraz te, które będą ponosiły największe koszty wiązane z dostosowywaniem gospodarki oraz źródeł wytwarzania energii do celów klimatycznych.

czytaj więcej:

ranking samorządów

Ranking samorządów. Zabrze kolejny raz na...

FFF897 E0 630 E 43 EB 992 E 26 F230 A4 FF6 D

Nowy Ład. Zabrze otrzyma 35 milionów...

Wanda nowicka

Lewica chce by więcej ulic miało damskich patronów

4 D42 FDC0 0 E73 487 A 974 F F1 A2 B74 B91 F7

Na co miasto wydaje pieniądze? Mapa wydatków...

28276242 10212993224840132 652421784 o

[TV] Pytamy mieszkańców o ocenę pracy prezydent

Wenderlich

J. Wenderlich: "Będziemy stukać pięścią w stół"

Marcin Krupa2

Prezydent Katowic: na Śląsku powinna powstać...