Zielone Śląskie! Strategia Rozwoju woj. śląskiego do roku 2030

Planowanie rozwoju jest jednym z kluczowych zadań, jakie ustawowo zostały przypisane samorządowi województwa...

Sejmik

To najważniejsza uchwała w tej kadencji Sejmiku Śląskiego - uważa marszałek województwa Jakub Chełstowski. Radni jednogłośnie przyjęli zieloną strategię rozwoju województwa.

Strategia była przygotowywana przez dwa lata. Wraz z zarządem województwa w prace zaangażowani byli przedstawiciele administracji regionalnej i lokalnej, różne instytucje i środowiska eksperckie, a także mieszkańcy. Zorganizowano wiele spotkań, zarówno o charakterze otwartych konferencji, debat jak i warsztatów. Projekt uchwały „Zielone Śląskie 2030” trafił do społecznych konsultacji w maju 2020 roku. Spłynęło ponad tysiąc opinii i wniosków.

Przyjęta wizja rozwoju zakłada, iż województwo śląskie będzie nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce, zapewniającym możliwości rozwoju mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku.

https://www.facebook.com/dzisiajwzabrzu/videos/2633780996952334/

Nowa strategia ukierunkowuje rozwój województwa na poprawę jakości życia oraz zieloną transformację. Wskazana wizja będzie oparta na czterech filarach: odpowiedzialną transformację gospodarczą, tworzenie przyjaznych warunków życia dla mieszkańców, wysoką jakość środowiska i przestrzeni oraz sprawne zarządzanie procesami rozwojowymi.

Uchwała określa także "lokomotywy" wzrostu, czyli regiony i jednostki które są obszarami rozwoju. Wskazuje także gminy tracące funkcje społeczno-gospodarcze, gminy z problemami środowiskowymi oraz te, które będą ponosiły największe koszty wiązane z dostosowywaniem gospodarki oraz źródeł wytwarzania energii do celów klimatycznych.

czytaj więcej:

Sejm uchwalił nowelizację ustawy górniczej

Sejm uchwalił ustawę górniczą. Ile dopłacimy do wydobycia?

Jacek Karnowski (prezydent Sopotu), Jacek Sutryk (prezydent Wrocławia) i Arkadiusz Checiński (prezydent Sosnowca)

„Tak dla Polski!”: samorządowcy budują nową polityczną siłę

100 euro

Ponad 4 miliardy euro trafi do województwa...

Zabrze e1614273458432

Nie masz rodziny? Prezydent nie ma o Tobie...

Sejm

Sejm 2015. Podrobiony podpis członka komisji...

Poslowie

5 partii w Sejmie. Kto uzyskał mandat w okręgu...

Budka

Kuczyńska-Budka nowym dyrektorem gabinetu...