Można już głosować! Zdecyduj, które zadania zostaną zrealizowane w Gliwicach

Głosować może każdy mieszkaniec Gliwic. Każdy może oddać tylko jeden głos, wyłącznie na jedno, wybrane zadanie w jednym, wybranym przez siebie osiedlu.
Kasa gliwice
Można już głosować na zadania, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 4 lipca. KTO? Głosować może każdy mieszkaniec Gliwic. Każdy może oddać tylko jeden głos, wyłącznie na jedno, wybrane zadanie w jednym, wybranym przez siebie osiedlu. JAK? Głosować można przez Internet (formularz elektroniczny dostępny jest na stronie www.gliwice.eu w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski) lub tradycyjnie (formularze papierowe dostępne są w punktach konsultacyjnych oraz - do pobrania i wydruku - na stronie www.gliwice.eu w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski). Niezależnie od formy oddania głosu, niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i daty urodzenia, a w przypadku głosowania elektronicznego – także adresu e-mail. Głos można oddać tylko we własnym imieniu, a dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku głosowania elektronicznego należy wypełnić formularz elektroniczny, podać wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować oraz zatwierdzić formularz przyciskiem „wyślij”. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany link aktywacyjny. Należy go zatwierdzić (kliknąć) – w przeciwnym razie głos będzie nieważny. W przypadku głosowania tradycyjnego – należy w formularzu papierowym podać wszystkie wymagane dane osobowe, wskazać jedno wybrane zadanie, na które chcemy zagłosować i do 4 lipca 2016 r. oddać formularz w punkcie konsultacyjnym (wykaz punktów konsultacyjnych znaleźć można na stroniewww.gliwice.eu w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski). Wypełniony formularz papierowy można również wysłać na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (z dopiskiem na kopercie: BUDŻET OBYWATELSKI). Za dzień oddania głosu przyjmuje się w takim wypadku datę doręczenia korespondencji przez operatora pocztowego do Urzędu Miejskiego w Gliwicach. UWAGA! Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia oddanie głosu poprzez wypełnienie formularza, mogą złożyć swój głos za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe, za pośrednictwem konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach (w godzinach pracy magistratu: od poniedziałku do środy w godz. od 8:00 do 16:00, w czwartki od godz. 8:00 do 17:00, a w piątki w godz. od 8:00 do 15:00). Informację o wymaganej minimalnej liczbie głosów oraz o łącznej liczbie głosów ważnych oddanych na poszczególne osiedla znaleźć można w TABELI WYNIKÓW, dostępnej na stronie www.gliwice.eu w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski.
źródło: UM Gliwice