Zmiana organizacji ruchu na ul. Paderewskiego. Tymczasowe przejścia dla pieszych

Traffic light 1360645 1280 1

W związku z zabudową sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu ul. Paderewskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Noconiów, zostanie od dnia 12 listopada 2021 r. wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Z uwagi na zakres realizowanych prac niezbędnym będzie wyłączenie z użytkowania istniejącego przejścia dla pieszych. Ruch pieszych zostanie skierowany na przejście tymczasowe wyznaczone po południowej stronie skrzyżowania. Uczestników ruchu drogowego prosimy o zachowanie ostrożności podczas poruszania się w rejonie miejsca prowadzonych robót oraz stosowanie się do oznakowania tymczasowego.