Zabrze. Wyróżnienia im. Św. Kamila wręczone

Różne osoby, różne historie i różne osiągnięcia. Dzieli je pewnie wiele, ale łączy jedno – chęć pomocy drugiemu człowiekowi. A jeśli jeszcze dodać do tego chęć budowania pozytywnego wizerunku miasta, w którym żyją to należy to docenić. Tak się właśnie stało.

Wyróżnienie św kamila

Podczas uroczystej gali w Teatrze Nowym rozdano wyjątkowe statuetki. Wręczono je laureatom z różnych dziedzin miejskiego życia.

Wyróżnienie św. Kamila – bo o nim mowa, ustanowiono w 2001 r. Otrzymują je osoby i instytucje, które pracują na rzecz miasta, budują jego pozytywny wizerunek i zaangażowane są w działalność na rzecz jego mieszkańców.

Jak informuje miasto na swojej stronie, w tym roku wyróżnienia trafiły do:

• DB Cargo SA:

Za tworzenie i koordynowanie projektów społecznej odpowiedzialności biznesu. DB Cargo Polska, troszcząc się o otoczenie, w którym funkcjonuje, podejmuje szereg inicjatyw kierowanych do społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych oraz swoich pracowników. Wśród nich wymienić można „Kolej na pomaganie”, „Dobry pomysł”, „Wolontariat na przyczepkę” oraz „Zamień komórkę na planszówkę”. DB Cargo Polska podejmuje szerokie spektrum działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Do najważniejszych należą: ograniczenie emisji spalin oraz gazów cieplarnianych, redukcja zapotrzebowania na energię w budynkach, redukcja drgań i hałasu oraz recykling odpadów.

W tym roku – ze względu na wyjątkową sytuację, grupa wolontariuszy zdecydowała o przekazaniu całego budżetu wolontariackiego na pomoc dla szpitali oraz hospicjów.

• Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu:

Za codzienną pracę wspierającą merytorycznie i technicznie dziesiątki zabrzańskich stowarzyszeń i fundacji, promocję aktywności społecznej, wspieranie inicjatyw kulturalnych i obywatelskich oraz gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących lokalnego sektora pozarządowego. Od 25.02.2022r., Cop-Zabrze pełni funkcję centralnego punktu przyjmowania i dystrybucji darów na rzecz ludności Ukrainy przekazywanych przez mieszkańców ,organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i firmy z Zabrza. Stale współpracuje z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM Zabrze, MOPR Zabrze. Działania Centrum to także redystrybucja pomocy humanitarnej otrzymanej z miast partnerskich i państw UE.(Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Francja).Pomoc ta trafiła min do miasta partnerskiego Równe w Ukrainie. COP Zabrze wspiera działalność punktu dystrybucji żywności na rzecz uchodźców z Ukrainy prowadzony przez PCK-oddział rejonowy w Zabrzu. Udziela również porad w zakresie pomocy systemowej dla mieszkańców i uchodźców prowadzonej przez MOPR, PUP,ZUS, UM. Zabrze.

• Zespołu Lekarskiego Transplantacji Płuc i Leczenia Mukowiscydozy Oddziału Transplantacji Płuc z Pododdziałem Mukowiscydozy, Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Za na ogromne zaangażowanie i pomoc dla pacjentów oraz osób zgłaszających się do Zabrza (Śląskiego Centrum Chorób Serca) z chorobami płuc i dolegliwościami pocovidowymi. Zgrany zespół lekarzy wykonał 318 operacji przeszczepienia płuc, w tym 82 z powodu mukowiscydozy. W okresie pandemii jako pierwsi w Polce, a jedni z pierwszych na świecie, wykonali przeszczep płuc u pacjenta na ECMO po zakażeniu COVID-19. Operowane są najtrudniejsze przypadki chorych będących min. na mechanicznej wentylacji ECMO. Zespół od wielu lat wspiera akcje prozdrowotne i sportowe organizowane przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca. Poza godzinami pracy lekarze konsultują mieszkańców Zabrza, okolic i przyjeżdżających z kraju i zagranicy.

• Anny Tamas

Za wieloletni aktywny udział w życiu kulturalnym, oświatowym, społecznym oraz aktywne włączanie się w życie codzienne miasta podejmując szereg inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności: koncertów, kursów, wydarzeń kulturalnych, wycieczek i obozów dla dzieci. Anna Tamas aktywnie działa w stowarzyszeniu Wielka Flota Zjednoczonych Sił, które prowadzi świetlicę „Nasza Chata”, której celem jest pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świetlica funkcjonuje przez cały rok w budynku odnajmowanym przez Urząd Miasta Zabrze. Tworzy warunki do samorealizacji dzieci, oferując bezpieczną, atrakcyjną przestrzeń. W „Naszej Chacie” tworzone jest miejsce przyjazne dzieciom i ich rodzicom. Podczas wspólnych spotkań dzieci mają możliwość wszechstronnego rozwoju. Zaspokajany jest pełen wachlarz potrzeb, od posiłku, poprzez zabawę, aż do nauki. To co oferują zabrzańskim dzieciom, to między innymi: warsztaty gry na bębnach Djembe; zajęcia alpinistyczne – wyjazdy weekendowe w góry; zajęcia teatralne – warsztaty plastyczne. Dodatkowo podczas wakacji organizują dwutygodniowe turnusy obozowe dla ponad 150 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od początku funkcjonowania stowarzyszenie pełni funkcję głównego zabrzańskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

• Zbigniewa Bareckiego

Za szczególny wkład w rewitalizację obiektów szybu ,,Maciej”’, które stały się wizytówką miasta Zabrze. Szyb Maciej stał się wyjątkowym miejscem na mapie miasta gdzie w postindustiralnej przestrzeni odbywają się imprezy kulturalne, wystawy oraz wydarzenia edukacyjne. Zbigniew Barecki jest mecenasem sztuki i muzyki w naszym mieście walnie przyczyniając się do powstania wyjątkowego w skali regionu „Fortepianarium” w zrewitalizowanym budynku byłej kopalni ,,Ludwik”’. Poza obszarem działań kulturalnych Zbigniew Barecki chętnie wspiera różnorodne akcje charytatywne, służąc pomocą drugiemu człowiekowi, szczególnie dzieciom z chorobą onkologiczną.