Nowy wóz strażacki. Zakupiony dzięki wsparciu ministerstwa

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Makoszowach wzbogaciła się o nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy marki Kamaz...
Straz pozarna zabrze

W siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu odbyło się uroczyste przekazanie nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, w który wzbogaciła się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Makoszowach. Samochód marki Kamaz zakupiony został przy zaangażowaniu finansowym Miasta Zabrze za 800 tys. zł., przy czym wkład własny miasta wyniósł 200 tys. zł.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, członek zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs, minister Michał Wójcik oraz komendant PSP w Zabrzu Tomasz Bajerczak. – Gdy odbierałam w Paryżu nagrodę Europa Nostra za rewitalizację obiektów poprzemysłowych w Zabrzu, to równolegle nagrodę otrzymali także paryscy strażacy za ratowanie Katedry Notre Dame. Świadczy to dobitnie o tym, że strażacy są zawsze tam, gdzie są potrzebni, a zawód ten cieszy się najwyższym uznaniem społecznym – stwierdziła podczas dzisiejszej uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Na działalność ochotniczych straży pożarnych Miasto Zabrze przeznacza co roku ponad ćwierć miliona złotych. W naszym mieście funkcjonują cztery jednostki OSP w: Grzybowicach, Kończycach, Mikulczycach oraz Makoszowach. Zakupiony pojazd współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.