Zabrze dopiero na 15. miejscu w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego

W ogonie stawki znalazło się Zabrze w Rankingu Miast Województwa Śląskiego. W kategorii miast na prawach powiatu na 19 miejsc zajęło 15. Gorsze są tylko Świętochłowice, Bytom, Mysłowice i Ruda Śląska.

Dominika Matura
Zabrze

Twórcami Rankingu Gmin Województwa Śląskiego są:

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego,
 • katowicki ośrodek OKST im. Waleriana Pańki
 • Główny Urząd Statystyczny w Katowicach.

Badane samorządy podzielono na trzy grupy:

 1. miasta na prawach powiatu,
 2. miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców,
 3. gminy poniżej 20 tysięcy mieszkańców.

Celem tego przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

- Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu - mówią twórcy Rankingu.

W kategorii miast na prawach powiatu pierwsza dziesiątka miast to:

 1. Bielsko-Biała
 2. Katowice
 3. Rybnik
 4. Gliwice
 5. Tychy
 6. Żory
 7. Dąbrowa Górnicza
 8. Jastrzębie-Zdrój
 9. Częstochowa
 10. Jaworzno

Niestety, Zabrze jest na jednym z ostatnich miejsc w tej kategorii, konkretnie na 15. O niskiej pozycji w rankingu zdecydowały m.in. takie wskaźniki jak średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020: 3040,76 zł (dla porównania Katowice - 4699,94 zł) czy średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020: 484,07 zł (18. miejsce w tej kategorii). Miasto wypada też źle w przypadku średniorocznego wskaźnika zadłużenia budżetów gmin w latach 2018–2020, który wynosi aż 61,7 proc. - wyższe zadłużenie mają tylko Żory. Za to wydatki budżetu na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1
mieszkańca w 2020 r są w Zabrzu wysokie - wynoszą 168,48 zł (3. miejsce). Więcej na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydają tylko Katowice i Bielsko-Biała.

Najlepsze dziesięć gmin powyżej 20 tys. mieszkańców to:

 1. Tarnowskie Góry
 2. Cieszyn
 3. Mikołów
 4. Czeladź
 5. Czechowice-Dziedzice
 6. Lubliniec
 7. Jasienica
 8. Łaziska Górne
 9. Zawiercie
 10. Żywiec

Gminy poniżej 20 tysięcy mieszkańców:

 1. Goczałkowice-Zdrój (powiat pszczyński)
 2. Buczkowice (powiat bielski)
 3. Wilkowice (powiat bielski)
 4. Lubomia (powiat wodzisławski)
 5. Imielin (powiat bieruńsko-lędziński)
 6. Szczyrk (powiat bielski)
 7. Chybie (powiat cieszyński)
 8. Przyrów (powiat częstochowski)
 9. Kornowac (powiat raciborski)
 10. Kozy (powiat bielski)

Lista wskaźników, wpływających na pozycję w Rankingu:

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020
 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018–2020
 4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r.
 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020
 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2020 r.
 7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w %
 8. Saldo migracji na 1000 ludności w 2020 r.
 9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020 r.
 10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 r.
 11. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2020 r.
 12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r.
 13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2020 r.
 14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2020 r.
 15. Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r.
 16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2020 r.

czytaj więcej:

Zabrze przyjmuje Ukraińców

W Zabrzu są już przyjmowani pierwsi uchodźcy

Silesia of Love zdjęcie główne

SILESIA OF LOVE w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 14.02

Kilogram żywego karpia w hodowli w naszym regionie kosztuje ok. 22 zł

Karpie są drogie i jest ich mało. Dlaczego?

Wojewoda slaski jaroslaw wieczorek

Zaczyna brakować miejsc w śląskich szpitalach,...

remont ulicy

Ulica gen. Dąbka gotowa. Jest ścieżka rowerowa...

Zdjęcie Główne

Mistrzostwa Świata w narciarstwie wodnym już w ten weekend!

Muzeum Powstań Śląskich

Poznaj historię Powstań Śląskich w Świętochłowickim Muzeum!