Wymyśl hasło przewodnie polskiej Policji i zgarnij nagrody. Nie czekaj!

Policja Gliwice
Komendant Główny Policji ogłasza konkurs na hasło (motto, dewizę), które będzie umieszczone na radiowozach.
Propozycje można przesyłać do 30 czerwca w formie cyfrowej na e-mail gazeta.listy@policja.gov.pl (w temacie wiadomości należy napisać: KONKURS NA HASŁO) lub listownie pod adres: Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, 02-514 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 (z dopiskiem KONKURS NA HASŁO). Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom - tabliczkę z indywidualną dedykacją Komendanta Głównego Policji oraz roczną prenumeratę miesięcznika „Policja 997”. Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w regulaminie na stronie Policja zaprasza do udziału! Regulamin konkursu: http://www.policja.pl/download/1/199463/regulaminkonkursunahaslopolskiejPolicji.doc