Wiemy już kto będzie rektorem. Politechniką Śląską pokieruje Arkadiusz Mężyk

Mezk rektor gliwice
W tym roku dobiegła końca druga i jednocześnie ostatnia kadencja rektora Politechniki Śląskiej - profesora Andrzeja Karbownika. O fotel rektora ubiegało się dwóch kandydatów - prof. dr hab. inż. Adam Czornik (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki) oraz prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk (Wydział Mechaniczny Technologiczny). Dzisiaj, podczas posiedzenia wyborczego Uczelnianego Kolegium Elektorów w składzie 179 osób, wybranych spośród nauczycieli akademickich, studentów doktorantów i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, dokonano wyboru nowego - 17., w historii rektora Politechniki Śląskiej, który będzie pełnił tę funkcję w latach 2016-2020. Liczbą 116 głosów zwyciężył prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Profesor Arkadiusz Mężyk urodził się 29 września 1962 roku w Wodzisławiu Śląskim. W 1987 roku ukończył studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera o specjalności: Maszyny robocze ciężkie. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę w Politechnice Śląskiej. W 1992 roku przebywał na 6-cio miesięcznym stażu naukowym w Uniwersytecie Technicznym w Lyngby (Dania). 2 lata później obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską przed Radą Wydziału Mechanicznego Technologicznego w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn. Rozprawę habilitacyjną obronił z wyróżnieniem przed Radą Wydziału Mechanicznego Technologicznego w 2002 roku. W latach 1999-2002 był członkiem Senatu Politechniki Śląskiej oraz członkiem Senackiej Komisji ds. Dydaktyki. W latach 2002-2008 pełnił funkcję Prodziekana ds. Ogólnych Wydziału Mechanicznego Technologicznego. W 2007 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Mu tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych. W zakresie działalności organizacyjnej, w latach 2008-2009 roku, pełnił obowiązki Pełnomocnika Rektora Politechniki Śląskiej ds. Współpracy Naukowej z Polonią oraz Pełnomocnika Rektora Politechniki Śląskiej ds. Realizacji Projektów Dydaktycznych (2008-2010). O tym, jakie będą rządy nowego rektora przekonamy się podczas trwania 4- letniej kadencji, która rozpocznie się 1 września 2016 r.

czytaj więcej:

C7aeb3df1c254dc3ed99f9238cc8a282

Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na ul.Toszeckiej

50c9eed0996e11b100ab670e647dd444

Rzecznik prezydenta przegrał z "referendystami"

66b1b24d763bdbc28884b7c2e27f9c2c

Gorąca sesja Rady Miasta. Wprowadzą kolegium w...

3da7a916ed0a1c313246b545114e968c

Przedsiębiorcze gliwiczanki. Zdobądź nawet 40...

47a810410567557a6f2ef4ec2b18ae30

Sprawdź kiedy ruszy przebudowa wiaduktu na DK88

788d4790740036c255a4f0d77de6b3d2

Leżał martwy w mieszkaniu

477a34878b35eebf8aa6d7b048a463ee

KZK GOP wystawił sobie mocną czwórkę. Czy...