Wiadukt połączył Zabrze z Gliwicami. Nazwali go "mostem miłości"

Nowo otwarty wiadukt przy ul. Roosevelta nazywany "mostem miłości" został udostępniony użytkownikom. Pierwszymi, którzy przemierzyli ten odnowiony obiekt, byli motocykliści i kierowcy zabytkowych pojazdów z klubu Śmiercioodporni.

Paweł Janicki / UM Zabrze
Most milosci zabrze

Kontrakt na realizację projektu został zawarty w lipcu 2021. Firma AMBET Sp. z o.o. Sp.k. została wybrana jako wykonawca w wyniku procedury przetargowej. Inwestycja obejmowała zastąpienie starego wiaduktu o nośności maksymalnie 32 ton nową konstrukcją zdolną do utrzymania 60 ton. Prace obejmowały także rozbiórkę starej nawierzchni, chodników i ścieżek rowerowych oraz odbudowę tych elementów wraz z nowymi barierami i oświetleniem.

Prace napotkały na nieoczekiwane przeszkody związane z brakiem archiwalnych dokumentów konstrukcyjnych, co doprowadziło do znacznych zmian w planie i rozmiarach projektu. Rozbiórka ujawniła, że wiadukt jest znacznie większy, niż przewidywano, a fundamenty rozciągają się pod kluczowymi torami kolejowymi, co wymagało specjalnego zezwolenia na ich demontaż.

Roboty tymczasowo wstrzymano na 9 miesięcy z powodu konieczności opracowania nowych planów technicznych. Zmiany spowodowały konieczność zamknięcia skrajnych torów linii kolejowych nr 141 i 672, jednak ze względu na zwiększone transporty węgla w okresie przełomu roku 2022/2023 zarządca nie wyraził zgody na prowadzenie prac jednocześnie po obu stronach. Dodatkowo, odkrycie niezarejestrowanych kabli i nieużywanego rurociągu spowodowało dalsze opóźnienia.

Zakończenie prac zostało nastąpiło na koniec stycznia bieżącego roku, po czym przeprowadzono niezbędne inspekcje i uzyskano zezwolenie na użytkowanie od Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach.

Koszt prac wyniósł 14,9 mln zł, a całkowity koszt inwestycji, włączając projekt i nadzór, wyniósł prawie 15,8 mln zł. Miasto Zabrze uzyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości 5,2 mln zł, z czego część pochodziła z Funduszu Odporności, a reszta z budżetu miasta.