W Zabrzu powstanie Śląski Park Technologii Medycznych

W Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce przekazanie umowy na dofinansowanie projektu dla Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu. Kwota to ponad 4,5 mln zł w tym prawie 3,7 mln zł z funduszy europejskich.

197739614 4188039291234287 7905593287375292738 n


W przekazaniu umowy uczestniczyli: Jakub Chełstowski marszałek województwa, Alina Nowak radna Sejmiku Śląskiego, profesor Marian Zembala, Małgorzata Mańka-Szulik prezydent Zabrza oraz prezes Kardio-Med Miasto Adam Konka.

- Medycyna jest atutem województwa śląskiego. Rozwijając infrastrukturę medyczną wzmacniamy ten potencjał. Działania podejmowane przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu wpisują się w strategię rozwoju województwa śląskiego. Przekazując 3,7 mln zł z funduszy europejskich na stworzenie Centrum Badawczego Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji dajemy impuls do dalszego rozwoju tego innowacyjnego podmiotu. Gratuluje prof. Marianowi Zembali i całemu zespołowi" - akcentuje marszałek Jakub Chełstowski.

Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury poprzez modernizacje Banku Tkanek i Komórek oraz utworzenie nowych stanowisk laboratoryjnych. W ramach projektu powstanie Centrum, które będzie stanowić kluczową dla regionu infrastrukturę badawczą, co pozwoli na realizację planu badań wpisującego się w światowe trendy naukowe i jednocześnie realizującego najpilniejsze potrzeby naukowo-społeczne regionu i kraju.