W Gliwicach o dobie niezwykłej rewolucji cyfrowej. Willa Caro zaprasza na wykład

Muzeum gliwice
Rola McLuhana w kulturze zachodniej nie ograniczyła się jedynie do teoretycznego namysłu. Zacierając granicę między człowiekiem i techniką, ale również między sztuką, humanistyką i technologią McLuhan przyczynił się do ukształtowania nowego stosunku do urządzeń technicznych – rewolucja technologiczna Doliny Krzemowej była w znacznym stopniu inspirowana wizjami kanadyjskiego teoretyka środków masowego przekazu. 5 marca, o godzinie 16:00 opowie o nich dr Bartłomiej Knosala, filozof z Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej podczas drugiego wykładu w ramach cyklu: Wokół Technopolu. Spotkanie odbędzie się w Willi Caro. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona. Marshall McLuhan kanadyjski teoretyk środków masowego przekazu jest jedną z najciekawszych postaci współczesnej humanistyki. Idee McLuhana popularne w latach sześćdziesiątych w dużym stopniu ukształtowały nasze myślenie o mediach – określenia takie jak „globalna wioska” czy „przekazem jest przekaźnik” na stałe weszły do leksykonu terminów opisujących przemiany współczesnego świata. Od połowy lat dziewięćdziesiątych, czyli od momentu pojawienia się Internetu, myśl McLuhana zyskała nową perspektywę – rewolucję cyfrową. Szybko okazało się, że w dobie niezwykłego przyśpieszenia technologicznego, które w coraz większym stopniu zaciera granicę między realnym i wirtualnym, idee McLuhana stały się ważnym narzędziem teoretycznym pozwalającym uchwycić momenty ścierania i łączenia się obszarów technologii ze światem człowieka.
źródło i foto: Muzeum w Gliwicach