Urzędnicy idą do szkoły. Niektóre wydziały Urzędu Miejskiego przenoszą się do "Hotelarza"

Um wejscie gliwice
Rozpoczęła się termomodernizacja i remont wnętrza budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Z tego powodu kilka wydziałów urzędu zostanie przeniesionych do obiektu przy ul. Jasnej 31A. Większość usług będzie jednak dostępna – jak do tej pory – przy ul. Zwycięstwa 21. Uwaga! Obecnie niedostępne jest wejście do Urzędu Miejskiego od strony skweru Doncaster. O kolejnych zmianach będziemy na bieżąco informować. – Modernizacja budynków i reorganizacja w Urzędzie Miejskim potrwa około półtora roku. W tym czasie prosimy klientów o wyrozumiałość i śledzenie informacji o zmianach i ograniczeniach na stronie internetowej oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”. Zapewniam, że po remoncie komfort załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim znacznie się poprawi. Nie bez znaczenia jest również to, że zyska na estetyce główna ulica miasta – mówi Katarzyna Śpiewok, dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Istotne jest także obniżenie kosztów utrzymania budynku. Trzeba więc ocieplić ściany i część dachu, wymienić stolarkę okienną i instalację centralnego ogrzewania, co pozwoli znacząco zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i ciepła. Naturalną konsekwencją remontu elewacji będzie odpowiednie wyeksponowanie kolorystyczne i świetlne obiektu. Od strony skweru Doncaster jest już uruchamiany plac budowy. Prace zakończą się w drugiej połowie 2017 r. Zostały złożone wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia z pieniędzy unijnych oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Od 4 maja uruchomiona zostanie filia urzędu - w budynku należącym do miasta - przy ulicy Jasnej 31A. Pierwszym wydziałem, przeniesionym do nowej lokalizacji, będzie Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Wcześniej w tym miejscu mieściła się szkoła. Obiekt jest remontowany. Zostanie także wyposażony w windę i ocieplony. - Dynamiczny rozwój miasta, to tylko jedna z przyczyn, dla których z roku na rok rośnie liczba spraw do załatwienia. Inne, to przekazywanie kolejnych zadań przez administrację centralną administracji lokalnej, a także wprowadzane przez rząd zmiany w procedurach, co wydłuża czas załatwiania spraw i zwiększa nakład pracy. Ostatnim tego przykładem są zadania Urzędu Stanu Cywilnego. Utrzymanie wysokiego standardu obsługi klientów, w tym terminowości załatwiania spraw, wymusza więc tworzenie kolejnych stanowisk pracy – tłumaczy Katarzyna Śpiewok. Trzeba te problemy jak najefektywniej rozwiązywać. Pod uwagę brane były różne lokalizacje filii urzędu, a nawet budowa nowego obiektu lub rozbudowa dotychczasowego. Jednak z uwagi na szacowane koszty modernizacji i ewentualnego wykupu nieruchomości na ten cel, wybrano lokalizację w dawnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Jasnej 31A. - Do nowej placówki zostaną przeniesione wydziały, które nie zajmują się zagadnieniami administracji publicznej o charakterze masowym. Dla przykładu, spośród klientów odwiedzających urząd na co dzień, do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przychodzi ich zaledwie 5%. Większość spraw kierowanych jest do tego wydziału na piśmie - wyjaśnia Katarzyna Śpiewok. Punkt informacyjny użytkowania wieczystego w UM już zakończył działalność. W Biurze Obsługi Interesantów, na parterze urzędu, pozostało jednak stanowisko informacji merytorycznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, gdzie można przychodzić ze sprawami związanymi m.in. z użytkowaniem wieczystym. Ten punkt będzie funkcjonował przez cały rok. Tutaj klienci uzyskają pomoc w zagadnieniach obejmujących gospodarkę nieruchomościami. Pisma i dokumenty kierowane do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami będą przyjmowane zarówno w nowej lokalizacji, jak i w biurze podawczym siedziby głównej Urzędu. Ponadto, każdego roku, na trzy miesiące, od stycznia do marca, w głównym budynku urzędu będzie uruchamiany punkt informacyjny dla użytkowników wieczystych, by wątpliwości związane z opłatą za użytkowanie wieczyste mogły zostać wyjaśnione przy okazji załatwiania pokrewnych spraw – na przykład podatku od nieruchomości. W budynku przy ul. Jasnej 31A nie będzie kas. Zgodnie z obowiązującą umową wszystkie placówki ING Banku Śląskiego przyjmują wpłaty kierowane do UM bez dodatkowych opłat i prowizji, a najbliższa placówka tego banku mieści się w sąsiedztwie, przy ul. Zubrzyckiego 18 - w odległości ok. 400 m od nowej filii UM. - Pod koniec lipca na ul. Jasną 31A zostanie przeniesiony także Wydział Edukacji, a do końca roku Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz Wydział Planowania Przestrzennego. Warto również podkreślić, że przeniesienie wymienionych wydziałów nie jest sytuacją doraźną – tylko na czas remontu. One tam pozostaną, ze względów o których wspomniałam – dodaje dyrektor UM.
źródło: UM Gliwice