Ulica gen. Dąbka gotowa. Jest ścieżka rowerowa i latarnie, doświetlono też przejścia

W styczniu br. podpisano umowę na wykonanie robót za 1,6 miliona złotych. Dzisiaj Zarząd Dróg Miejskich poinformował o wykonaniu zadania.

pixabay
remont ulicy

Prace budowlane obejmowały budowę drogi w ciągu ulicy gen. Stanisława Dąbka na długości 365 m wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, zjazdami do posesji budowę kolektora kanalizacji deszczowej jako instalacji odprowadzającej wodę z powierzchni komunikacyjnych wraz z przyłączami do granicy posesji oraz budowę oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych.