Trwa remont budynku wieży ciśnień przy ulicy Zamoyskiego

Trwają prace związane z odrestaurowaniem budynku zabytkowej wieży ciśnień, mieszczącej się przy ulicy Zamoyskiego...
Wieża ciśnień

Nieprzerwanie realizowane są roboty związane z remontem budynku wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego w Zabrzu. W odrestaurowanym zabytku organizowane będą projekty skierowane do różnych grup odbiorców – od dzieci, przez osoby aktywne zawodowo aż po zabrzańskich seniorów.

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

  • Aktualna wartość całego projektu wynosi 34 171 812,85 zł
  • Wartość dofinansowania 23 678 726,76 zł
  • Termin zakończenia całego projektu: 30.04.2021

Projekt obejmuje prace budowlano-instalacyjne, zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia, wykonanie edukacyjno-naukowej wystawy pn. CARBONEUM. Budynek i jego otoczenie zostaną zagospodarowane i przywrócone lokalnej społeczności. W oparciu o infrastrukturę wieży planuje się realizację działań skierowanych do różnych grup odbiorców – od dzieci, przez osoby aktywne zawodowo po osoby starsze. W efekcie projektu powstanie przestrzeń służąca szeroko pojętemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu miasta i jego mieszkańców.

https://www.facebook.com/dzisiajwzabrzu/videos/2661558904079360

Od 24.08.2018 roku realizowane są prace związane z remontem budynku wieży i wykonaniem zagospodarowania terenu. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. oraz AZI-BUD Spółka z o.o. z Będzina. Po opracowaniu dokumentacji, firma otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę w kwietniu 2019 roku i przystąpiła do realizacji prac, które trwają do chwili obecnej. W ramach umowy wykonano dotychczas m.in.: wszystkie roboty żelbetowe, montaż szklenia, konstrukcji stalowej, stolarki okiennej, ocieplenie ścian, konstrukcję drewnianą wraz z pokryciem dachu kopuły zbiornika, montaż windy.

Stan zaawansowania prac na koniec czerwca 2020: 57% wykonanych robót. Planowane zakończenie prac – IV kw. 2020.Wartość kontraktu: 21 643 203,32 zł netto.

24.06.2020 podpisano umowę z firmą Adventure Ekspozycje Sp. z o.o. na wykonanie interaktywnej wystawy pn. CARBONEUM, która zlokalizowana będzie w kopule wieży. Wystawa obejmować będzie strefy tematyczne takie jak: występowanie węgla, węgiel i człowiek, zastosowanie węgla, laboratorium, obieg węgla w przyrodzie. Termin wykonania wystawy: luty 2021.

Ostatnim etapem prac w obiekcie, będzie zakup niezbędnego wyposażenia.