Trwa budowa centrum przesiadkowego na Goethego. Trudne warunki geologiczne utrudniły prace. Kiedy inwestycja zostanie zakończona?

To jedna z najważniejszych inwestycji miasta. Przy ulicy Goethego powstaje nowoczesne centrum przesiadkowe. Kiedy zakończą się prace?

Przypomnijmy, że umowa na budowę tego nowoczesnego obiektu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Goethego, placu Dworcowego i ul. 3 Maja podpisana została w zabrzańskim magistracie w grudniu zeszłego roku.

Dzięki realizacji inwestycji poprawimy jakość komunikacji oraz przesiadania się na transport zbiorowy i rowerowy. Wzrośnie również liczba miejsc parkingowych. Inwestycja będzie służyła mieszkańcom Zabrza oraz podniesie poziom bezpieczeństwa. Istotnym efektem realizacji projektu będzie redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – przekonuje prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.

Prace na miejscu nie należą do najłatwiejszych. Ze względu na trudne warunki geologiczne, konieczność przeprojektowania posadowienia budynku, a także wzmocnienie podłoża wznoszenie konstrukcji jest czasochłonne.

W ramach umowy przewidziano:

  • budowę obiektu centrum przesiadkowego z zadaszeniem wraz z garażem otwartym wielopoziomowym oraz zagospodarowaniem terenu, obejmująca drogowy układu komunikacyjny, skomunikowany z pl. Dworcowym i ul. J. Goethego oraz parkingi i miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem;
  • przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej, wodociągowej sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych;
  • przebudowę instalacji elektrycznych oraz słaboprądowych;
  • przebudowę drogi, dojazdów, chodników, placów manewrowych;
  • budowę obiektów małej architektury, stojaków ma rowery, ławek, koszy;
  • budowę infrastruktury związanej z elektromobilnością;
  • budowę ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;
  • wykonanie aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzeń przez odpowiednie organy;
  • wykonanie monitoringu wizyjnego;
  • wykonanie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, biletomatów.

Realizacja projektu pn. „Centrum Przesiadkowe w Zabrzu” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, a jego wartość to ponad 54 721 797 zł brutto. Prace powinny zakończyć się do końca kwietnia przyszłego roku.